Bản cập nhật bổ sung tháng 03/2023: Tối ưu hóa tìm, lọc và tùy chỉnh tính năng LMS

Một bản cập nhật ClassIn bổ sung được dự kiến tung ra vào giữa tháng 3 tập trung vào tối ưu hóa các thao tác tìm, lọc và tùy chỉnh tính năng LMS.

Các thay đổi bao gồm:

1. Hỗ trợ tính năng sắp xếp Hoạt động lớp học

Bản cập nhật bổ sung

2. Tối ưu tính năng lọc khóa học

Khi lọc thực hiện giáo viên, giáo viên có thể chọn Hoạt động của tôi để xem những hoạt động mà chính họ tạo lập.

3. Tối ưu các tính năng công khai bài tập/bài kiểm tra

screenshot 1678286006
Bản cập nhật bổ sung

4. Tối ưu thiết lập sắp xếp mặc định của các bài tập/bài kiểm tra chưa được đánh giá

Tại danh sách bài làm đang chờ phê duyệt tại trang chi tiết bài tập/bài kiểm tra, danh sách học viên được sắp xếp mặc định theo Thời gian nộp

screenshot 1678286184

5. Giáo viên chủ nhiệm có thể xem các Báo cáo giảng dạy của lớp học

Picture1

6. Điều chỉnh hiển thị tình trạng điểm danh tại trang Thành tích

Khi lớp học đang diễn ra, hệ thống sẽ hiển thị tình trạng của học viên là Đang đợi

screenshot 1678286760

7. Tối ưu nguyên lý cấm chat/bỏ cấm chat trong hoạt động Thảo luận

  • Giáo viên có thể cấm chat/bỏ cấm chat học viên khi nhấp chuột vào danh sách học viên.
  • Học viên sẽ bị gán nhãn cấm chat khi bị cấm.
  • Giáo viên có thể xem nhãn cấm chat, học viên thì không
  • Tính năng này chỉ khả dụng đối với cuộc Thảo luận đang diễn ra
screenshot 1678287037

Các nâng cấp chỉ có trên PC

1. Hỗ trợ tìm kiếm tên lớp học khi sao chép hoạt động lớp học

screenshot 1678287145

2. Hỗ trợ xuất dữ liệu học tập của các Khóa học đã được ghi hình

screenshot 1678287252
screenshot 1678287282

3. Điều chỉnh thứ tự hiển thị tại trang chi tiết bài kiểm tra

Các mục Chưa nộp/Đang chờ phê duyệt/Trả lại/Đã phê duyệt sẽ được hiển thị mặc định dựa trên số bài nộp hiện có trong đó. (vd: mục Đang chờ phê duyệt sẽ được hiển thị mặc định nếu còn bài làm của học viên chưa được chấm)

screenshot 1678287661

4. Tối ưu thao tác chấm điểm

Khi giáo viên click vào khung điểm số để chấm điểm lại, giáo viên chỉ cần nhấp chuột vào điểm số cũ và nhập vào số điểm mới.

Picture2

Xem thêm cách cập nhật phiên bản ClassIn Tại đây

Chia sẻ bài viết này:

BẢN CẬP NHẬT MỚI