Bản cập nhật bổ sung tháng 09/2022: Tăng cường bảo mật, an toàn thông tin

Bản cập nhật bổ sung lần này tập trung vào việc bổ sung một số tính năng nâng cao tính bảo mật, hạn chế các rủi ro rò rỉ thông tin có thể xảy ra.

Các cập nhật bổ sung bao gồm:

1. Tối ưu tính bảo mật tài khoản

Khi người dùng đăng nhập vào ClassIn (Trên PC, Android, iOS và ClassInX) sẽ có thông báo yêu cầu đổi mật khẩu xuất hiện nếu hệ thống phát hiện độ bảo mật của mật khẩu hiện tại không cao.

  • Người dùng có thể đặt mật khẩu mới mà không cần nhập lại mật khẩu cũ hay xác minh số điện thoại.
  • Người dùng có thể bỏ qua thông báo này, nhưng nó sẽ luôn xuất hiện mỗi khi đăng nhập ClassIn mà chưa đổi mật khẩu.

Các kiểu mật khẩu có độ bảo mật thấp bao gồm:

– Các dãy số liên tục như “123456”

– Mật khẩu có định dạng cố định: mật khẩu + 4 số cuối của ID.

– Mật khẩu được tạo sẵn bởi hệ thống qua trang quản lý Admin Dashboard

Cảnh báo bảo mật

2. Tối ưu công cụ lớp học: Công cụ thước

  • Tâm vòng tròn được thêm vào khi sử dụng compa
  • Hỗ trợ vẽ nét thẳng khi trỏ vào khoảng trống (không có vạch chia) trên thước vuông góc và thước thẳng
  • Tăng độ trong suốt của thước
Công cụ thước

Hướng dẫn cập nhật ClassIn: Tại đây

Chia sẻ bài viết này:

BẢN CẬP NHẬT MỚI