Bản cập nhật tháng 07/2023: Ra mắt nhiều tính năng mới, tăng tương tác với người dùng

Một bản cập nhật ClassIn được tung ra vào tháng 7 này hứa hẹn mang lại vô vàn các tính năng mới xoay quanh mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng và đẩy mạnh các công cụ ngoài lớp học nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý và theo dõi tiến trình học tập của thầy cô đối với các em học viên.

Bản cập nhật tháng 07 có gì mới?

Các nâng cấp chung:

1. Hỗ trợ mở ứng dụng ClassIn thông qua đường dẫn chia sẻ trên Wechat

 • Nếu người dùng chưa đăng nhập khi mở ClassIn từ đường dẫn Wechat, họ phải đăng nhập lại trước
 • Nếu người dùng chưa tham gia lớp học:
 • Nếu lớp học cho phép tham gia qua đường dẫn: ứng dụng sẽ nhảy đến trang tham gia lớp học, và chuyển tiếp đến trang chia sẻ sau khi tham gia
 • Nếu lớp học không cho phép tham gia qua đường dẫn: xuất hiện thông báo lớp học hiện tại không cho phép tham gia

*Tính năng mới chỉ hỗ trợ các trang Bài tập, các trang hoạt động khác sẽ được bổ sung trong tương lai

2. [Khóa học đã ghi hình] Hỗ trợ chỉnh sửa tên video

 • Hỗ trợ chỉnh sửa tên video khi tạo/chỉnh sửa hoạt động Khóa học đã ghi hình (tối đa 50 ký tự)
 • Hiển thị tên video trong khu vực cửa sổ video
 • Tại khu vực chọn video trên PC, tên video sẽ được hiển thị khi rê chuột vào
 • Đối với các thiết bị mobile, chọn biểu tượng ‘>’ để kiểm tra danh sách video
Bản cập nhật tháng 07
Bản cập nhật tháng 07

3. [Ippt&Eppt] Hỗ trợ truy cập hyperlinks trong slide trình chiếu

hyperlink2
Mở ngoài phòng học
hyperlink1
Mở trong phòng học

4. [Thảo luận] Hỗ trợ việc xem nội dung thảo luận của học viên

 • Hỗ trợ lọc ra các nội dung thảo luận theo tên học viên
 • Thầy cô có thể chọn xem các bình luận của một học viên cụ thể.
 • Sau khi thầy cô chọn xem các bình luận của một bạn học viên, phía bên trái sẽ hiển thị trực tiếp tất cả các bình luận khác của bạn này. Các bình luận từ các học viên khác sẽ được hiển thị trong phần Xem thêm.
discussfilter1

5. Tăng lựa chọn kích cỡ văn bản

 • Hỗ trợ 5 lựa chọn kích cỡ: 10, 14, 18, 24 và 48.
 • Có hai nút nhấn để thay đổi kích cỡ và màu chữ.
 • Các trang khả dụng: công cụ văn bản trong phòng học (trên bảng đen, bảng đen nhỏ), và trình chỉnh sửa ghi chú bản đen ngoài lớp.

6. [To do] Hỗ trợ truy cập hoạt động Phiếu đáp án

todo

7. Hỗ trợ truy cập đường dẫn URL trong lớp học

 • Người dùng có thể truy cập trực tiếp các hyperlink trong slide trình chiếu
 • Đối với các đường dẫn URL trong chat lớp học, giáo viên có thể truy cập khi sử dụng PC.

*Học viên không thể truy cập URL trong lớp học

Lưu ý: Trong Chế độ Teen, người dùng không thể truy cập vào các đường dẫn URL trong lớp

hyperlink1

8. [Hệ thống tài khoản] Hỗ trợ thay đổi sđt/email liên kết qua ClassIn API trên các ứng dụng bên thứ ba

Các trường học có thể cấu hình API để thay đổi sđt/email ClassIn trên các ứng dụng khác. Nó cho phép người dùng chuyển trực tiếp đến trang ClassIn-[Tài khoản và Bảo mật], nơi người dùng có thể trực tiếp thay đổi sđt và email.

*Người dùng cần đăng nhập vào tài khoản ClassIn trước.

API

9. [Khóa học đã ghi hình] Hỗ trợ hiển thị tiến trình và tối ưu hóa trải nghiệm

Tối ưu thống kê tiến trình học tập:

 • Tiến trình học = Thời gian xem video / tổng thời lượng video
 • Thêm hướng dẫn thời lượng học và tiến trình học
 • Nếu hoạt động chứa nhiều video cùng lúc, khi học viên/giáo viên xem video, sẽ xuất hiện thông báo: Chuẩn bị chạy video tiếp theo, và có thể được tắt thủ công
progress

10. [Khóa học đã ghi hình] Hỗ trợ di chuyển watermark để đề phòng ghi lại màn hình

Trên Windows và Android:

 • Khi chạy video trên máy tính Windows hoặc thiết bị Android, người dùng có thể ghi hinh màn hình, nhưng nội dung ghi hình sẽ bị trống

Trên iOS:

 • Khi chạy video trên thiết bị iOS, nếu người dùng bắt đầu ghi hình video, video sẽ bị dừng và xuất hiện thông báo: Vui lòng tắt ghi màn hình trước khi xem tiếp

Trên MacOS:

 • Chưa hỗ trợ
watermark1

11. [LMS] Hỗ trợ tái sử dụng các hoạt động trong cùng lớp học

Hỗ trợ tái sử dụng một hoạt động trong một lớp học (dành cho Android, iOS, và PC)

 • Tiêu đề và nội dung: giống với hoạt động gốc
 • Thời hạn: Giống với hoạt động gốc. Nếu thời lượng đã hết, thời gian bắt đầu sẽ được đặt mặc định là thời điểm hiện tại, và hạn chót được dời lại dựa theo khoảng thời gian ban đầu
 • Lớp học: Mặc định là lớp học hiện tại, có hỗ trợ chọn nhiều lớp học.
 • Chỉ Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên có quyền tạo phòng học mới có thể tái sử dụng các phòng học cũ trong cùng một lớp.

Hỗ trợ tái sử dụng hàng loạt hoạt động trong cùng lớp học (chỉ có trên PC)

copyact

12. Tối ưu cửa sổ chọn bạn bè và lớp học

 • Hiển thị các tài khoản gần đây
 • Hỗ trợ phóng to cửa sổ cửa sổ để hiển thị đầy đủ tên
 • Hỗ trợ lựa chọn một phần
 • Tối ưu hóa UI cửa sổ
contactui1
contactui2

13. Tối ưu hình thức các cửa sổ bật lên

createcalssui1
createcalssui2

14. Làm nổi bật nút “Tạo hoạt động học tập”

newbut1
newbut2

15. [ippt&eppt] Hiển thị lý do lỗi và hướng dẫn người dùng tải lại trang bị lỗi

errorfile

16. [LMS – Phiếu đáp án] Thêm hướng dẫn lọc các tệp khi học viên làm bài

Khi hoạt động Phiếu đáp án chứ chứa nhiều tệp tin, nếu học viên vào trang làm bài lần đầu tiên trên máy tính, một thông báo hướng dẫn cách chuyển qua lại giữa các tệp sẽ xuất hiện

switchfile

17. Tối ưu kích cỡ hình ảnh để phù hợp với kích cỡ bảng đen (PC + iOS)

 • Hình ảnh khi được tải lên bảng đen lớp học sẽ được tự động điều chỉnh kích cơ để khớp với kích cỡ bảng đen
 • Điều này cũng áp dụng cho ảnh mở trong CloudDisk và chat
imagezoom

18. [Đa ngôn ngữ] Tối ưu ngôn ngữ Ả Rập trên ClassIn, hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập trên ClassIn X

Các nâng cấp chỉ có trên PC:

1. Hỗ trợ mở tệp edb từ ổ đĩa máy tính

 • Khi người dùng đăng nhập vào ClassIn, các tệp edb được lưu trong ổ đĩa máy tính có thể được mở trực tiếp
 • Hỗ trợ chỉnh sửa và lưu lại edb trong nội bộ
 • Sau khi được mở trong ClassIn, các tệp edb có thể được tải lên CloudDisk và được chia sẻ ở góc phải trên cùng
edb

2. [eppt] Hỗ trợ thêm các font chữ mới

fonts

3. [eppt] Tối ưu trải nghiệm khi chỉnh sửa

Tối ưu trải nghiệm chỉnh sửa tệp eppt trực tuyến, UI, và các tính năng khác…

slideui1
slideui2

4. [LMS] Tối ưu nguyên lý tải lên tệp tin: tải lên không đồng bộ

 • Hỗ trợ tải lên không đồng bộ nhiều tệp tin
 • Hỗ trợ tại: Bài tập, Học liệu, Thảo luận, Phiếu đáp án

5. Tối ưu vị trí cửa sổ bật lên trong chế độ Màn hình lớn

Đặt cửa sổ bật lên thông báo gần bảng công cụ

Các nâng cấp chỉ có trên mobile:

1. [Học liệu và Thảo luận] Hỗ trợ tạo mới/chỉnh sửa hoạt động Học liệu và Thảo luận trên mobile

 • Tiêu đề: Bắt buộc có và không quá 50 ký tự
 • Mô tả: Tùy chọn và không vượt quá 5,000 ký tự
 • Hỗ trợ tệp đính kèm: Hình ảnh, âm thanh, video, đường dẫn (giới hạn cho mỗi định dạng là 15 tệp)
 • Giới hạn kích cỡ tệp: Một tệp không được vượt quá 500MB. Không được để trống phần mô tả và tệp đính kèm cùng lúc.
addact

2. Hỗ trợ phòng ngừa ghi lại màn hình phía học viên trên mobile

 • Thiết lập trong Admin Dashboard, được mặc định tắt
 • Sau khi bật tính năng, các bản ghi hình trên thiết thị Android sẽ bị trống, tự động thoát khỏi phòng học khi người dùng bật ghi hình và hiện thông báo

3. [ippt&eppt] Tối ưu phát âm thanh

Khắc phục vấn đề “Không nghe được âm thanh học liệu” đối với người dùng iOS:

Áp dụng cho: tệp âm thanh, hiệu ứng âm thanh hoạt họa

4. Tối ưu nhắc nhở khi thiết bị iOS bị sập

Khi máy iOS bị sập và vào lại ClassIn, nếu dung lượng bộ nhớ còn lại không đủ đáp ứng và lớp học chưa kết thúc, sẽ có thông báo: Phát hiện thoát lớp bất thường. Thiết bị hiện tại có thể bị sập nếu quá nhiều thiết bị tham gia vào phòng học. Vui lòng đăng xuất trên các thiết bị khác trước khi đăng nhập lại {Tên buổi học}.

Khi người dùng chủ động đăng nhập ClassIn, nếu dung lượng bộ nhớ còn lại không đủ đáp ứng, sẽ xuất hiện thông báo: Quá nhiều ứng dụng đang chạy trên thiết bị này có thể khiến ứng dụng ngưng hoạt động. Vui lòng tắt một số ứng dụng trước khi sử dụng ClassIn.

Các nâng cấp chỉ có trên Admin Dashboard:

1. [API] Hỗ trợ kích hoạt ClassIn bằng tài khoản dashboard đăng ký với email

Tài khoản dashboard được đăng ký bằng email không thể kích hoạt ClassIn app trực tiếp nhằm tránh các thông báo lỗi.

Xem thêm hướng dẫn cập nhật ClassIn Tại đây

Chia sẻ bài viết này:

BẢN CẬP NHẬT MỚI