Bản cập nhật tháng 12/2023: Đa dạng các tính năng mới, tối ưu thao tác người dùng

Cập nhật tháng 12/2023

Tháng 12/2023, ClassIn sẽ tung ra bản cập nhật mang đến nhiều tính năng thú vị, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm sử dụng trong cả quá trình quản lý lẫn giảng dạy.

Bản cập nhật tháng 12/2023 có gì mới?

LMS:

1. Thêm mẫu giúp tạo hoạt động học tập nhanh hơn (PC, iOS, Android)

Khi tạo khoá học mới, ClassIn sẽ hướng dẫn giáo viên tạo mới các hoạt động học tập. Sau khi chọn Tạo hoạt động, giáo viên có thể sử dụng các hoạt động mẫu giúp tiết kiệm thời gian khi tạo mới.

coursetemp
Cập nhật tháng 12/2023

2. Hỗ trợ ghi hình hoặc tải lên nhiều video khi trả lời trong Thảo luận (Android, iOS)

Người dùng có thể ghi hình hoặc tải lên tối đa 9 video trên các thiết bị di động.

Lưu ý: Kích thước tối đa cho mỗi video là 500MB và thời lượng ghi hình không vượt quá 15 phút.

3. Hỗ trợ chống ghi hình trộm cho Khoá học đã ghi hình trên MacOs

Khi người dùng ghi hình trộm Khoá học đã ghi hình, màn hình sẽ bị trống và hiện thông báo: Vui lòng vô hiệu hoá ghi hình và thử lại.

Lưu ý:

Không thể xem video trong khoá học đã ghi hình khi xuất hiện thêm màn hình khác.

Khi phần mềm ghi hình được mở và sử dụng trong cửa sổ khác, khoá học đã ghi hình cũng không được hiển thị.

Giải pháp: Tắt thiết lập chống ghi hình trộm

Cập nhật tháng 12/2023

Chuẩn bị bài học và giảng dạy:

1. Thêm thanh tìm kiếm trong Bảng đen nhỏ (PC, Android, iOS)

Khi mở Bảng đen nhỏ, thanh tìm kiếm học viên được thêm vào và giáo viên có thể nhập tên học viên để tìm kiếm

Cập nhật tháng 12/2023

2. Hỗ trợ chống ghi hình trộm ghi xem ghi hình bài học (Mac)

Khi người dùng ghi hình bằng phần mềm bên thứ ba khi xem ghi hình bài học, màn hình video sẽ bị trống.

Cập nhật tháng 12/2023

Các tính năng nền tảng và tiện ích mở rộng:

1. Thêm hướng dẫn người dùng và tối ưu hiển thị cửa sổ mặc định khung Chat lớp học (PC, Android, iOS)

Thêm hướng dẫn người dùng:

 • Khi người dùng mới tạo khoá học, mục “Lớp học mới bắt đầu từ đây” xuất hiện và hướng dẫn giáo viên mời bạn bè vào lớp và tạo các hoạt động lớp học.
Cập nhật tháng 12/2023

Tối ưu hiển thị cửa sổ mặc định khung Chat lớp học:

 • Nếu người dùng đang ở trang Khoá học lần cuối cùng, trang mặc định hiển thị là Khoá học.
 • Nếu người dùng ở trang Chat/Tệp/Thành tích, trang mặc định hiển thị là Chat.
 • Trang mặc định cho khoá học mới vẫn là Chat.

Thêm chấm đỏ nhắc nhở tin nhắn Chat:

 • Nếu lớp học được “Tắt thông báo”, hiển thị chấm đỏ
 • Nếu lớp học “Bật thông báo”, hiển thị số đếm
nodisturboff e1702958134227
nodisturbon

2. Phòng tự học hỗ trợ bảng đen và trung tâm nhiệm vụ (iOS, Android)

 • Bảng đen có thể được bật khi vuốt/chọn nút. Học viên có thể viết trên bảng đen, và truy cập các tính năng: nhấp/chọn&di chuyển/bút vẽ/tẩy/văn bản/mở,lưu,chia sẻ EDB.
 • Thêm trung tâm nhiệm vụ, bao gồm Nhiệm vụ hệ thốngNhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ hệ thống bao gồm To-dos và ghi hình bài giảng. Nhiệm vụ của tôi hỗ trợ thêm và quản lý nhiệm vụ cá nhân.

Thêm tính năng phân loại bài tập theo tên Giáo Viên

 • Trong phần Hoạt động, mục Bài tập, Quản lý có thể nhập tên Giáo viên vào ô tìm kiếm.
 • Danh sách bài tập được đứng tên bởi Giáo viên đó sẽ hiển thị lên danh sách, tên Giáo viên cũng sẽ được hiển thị trong file Excel tải xuống.
z4952758026320 24a6b47aa0700062c93bd4efcada7425
z4952758546187 aaca078c87d80a7619769ff01c11e291

Các nâng cấp khác:

Thêm tính năng lưu giáo viên từ khoá học cũ sang khoá học mới khi thực hiện sao chép khoá học

 • Khi Giáo viên thực hiện thao tác sao chép khoá học, khoá học mới sẽ tự động sao chép Giáo viên từ khoá cũ sang.
 • Cần lưu ý rằng khi Giáo viên chủ nhiệm thực hiện Sao chép khoá học, Giáo viên đó sẽ trở thành Giáo viên chủ nhiệm trong khoá mới và có thể chỉnh sửa danh sách Giáo viên/ Trợ giảng trong khoá tuỳ ý. Điều này không áp dụng đối với các Giáo viên/Trợ giảng khác khi thực hiện sao chép khoá học. 
Case 19 Mac Keep the original teacher as the teacher in new course when copying courses 1

Thêm tính năng định dạng điểm số

 • Tính năng này cho phép giáo viên và học viên xem điểm tổng bằng 2 cách: Bằng chữ số hoặc bằng phần trăm.
Case 20.1 Mac Add calulation rules description for grades
Case 20.2 Mac Add calulation rules description for grades

Tối ưu thông báo đăng nhập 2 thiết bị

 • Khi đăng nhập vào lớp với 2 thiết bị, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu lựa chọn giữa “Thay thế thiết bị gốc” và “Giảng dạy trên 2 thiết bị”.
 • Khi chọn chế độ “Giảng dạy trên 2 thiết bị”, hệ thống sẽ ghi nhận “thiết bị chính” và “thiết bị phụ”. Tại thời điểm thiết bị chính rời khỏi lớp học, thiết bị phụ cũng sẽ rời lớp.
Case 24 Mac Optimize the prompt for multiple device login PC Andorid iOS 1

Thêm tính năng chuyển hướng đến bảng điểm khi click vào avatar của học viên.

 • Tại giao diện mục Thành tích, khi click vào avatar của học viên, ClassIn sẽ tự động chuyển hướng sang bảng điểm của học viên.
Case 25.1 Mac Jump to student grade page when clicking the avatar and nickname of students 1
Case 25.2 Mac Jump to student grade page when clicking the avatar and nickname of students 1

Truy cập vào khoá học đã ghi hình và học liệu trong tính năng To-do

 • Hiện tại, cả giáo viên lẫn học viên đều có thể truy cập vào khóa học đã ghi hình và học liệu trong mục To-do.
Case 26 Mac To Do supports recorded lesson and resources to dos 1

Trợ giảng có thể tham gia chuẩn bị trong phòng soạn bài

 • Hiện tại trợ giảng đã có thể tham gia chuẩn bị trong phòng soạn bài, tuy nhiên nội dung do trợ giảng chuẩn bị sẽ không tự động chuyển sang lớp học chính. Trợ giảng sẽ phải lưu thủ công file EDB bảng đen và mở file đó trong lớp học chính.
Xem hướng dẫn Trợ giảng tham gia chuẩn bị trong phòng soạn bài Tại đây
prepare 1
preparemobe

Xem thêm Hướng dẫn cập nhật ClassIn tại đây

Chia sẻ bài viết này:

BẢN CẬP NHẬT MỚI