BẢNG GIÁ CLASSIN

Áp dụng từ ngày 01/01/2023

Giáo viên cá nhân
INDIVIDUAL VERSION


Chỉ từ

350,000đ / Tháng

  • Không giới hạn số lớp
  • 1 tài khoản giáo viên
  • Phân tích buổi học (cơ bản)
  • Dashboard quản lý (cơ bản)
  • Tích hợp hệ thống
TÌM HIỂU THÊM

Tổ chức giáo dục
SCHOOL VERSION


Chi tiết vui lòng liên hệ


  • Không giới hạn số lớp
  • Từ 10 tài khoản giáo viên
  • Phân tích buổi học (nâng cao)
  • Dashboard quản lý (nâng cao)
  • Tích hợp hệ thống
TÌM HIỂU THÊM

Các chức năng chính của ClassIn

GIÁO VIÊN
CÁ NHÂN

Individual Version
Chỉ từ

350,000đ

1 tháng

TỔ CHỨC
GIÁO DỤC

School Version

(*) Các thông số này có thể được tăng hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng​​​

So sánh sản phẩm

Dùng thử

Số lớp

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số giáo viên

Dung lượng lưu trữ

Chia nhóm

Kiểm tra

Bài tập về nhà

Dashboard quản lý

Quản lý lớp học

Phân tích buổi học

Tích hợp hệ thống (API/LTI)

LMS

Không

Không giới hạn

Tối đa 50

6 (*)

1 giáo viên

10GB

Nâng cao

Nâng cao

Cơ bản

Cơ bản

3+ tính năng

Không giới hạn

Từ 50 (*)

12

Từ 10 giáo viên

Từ 500GB

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

6+ tính năng

GIÁO VIÊN CÁ NHÂN

TÍNH NĂNG

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

2,100,000đ

6 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

7,200,000đ

6 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

13,800,000đ

6 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

34,200,000đ

6 tháng

(*) Các thông số này có thể được tăng hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng​​​​

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO/IEC 27001:2013

 

Không giới hạn

50 

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500 

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

TÍNH NĂNG

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

4,200,000đ

12 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

14,400,000đ

12 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

27,600,000đ

12 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

68,400,000đ

12 tháng

(*) Các thông số này có thể được tăng hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng​​​​

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO/IEC 27001:2013

 

Không giới hạn

50

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Liên Hệ Để Nhận Tư Vấn

Anh/chị vui lòng đăng ký thông tin bên dưới để nhận tư vấn chi tiết về
chi phí và tính năng từ đội ngũ ClassIn