Bộ nhận diện thương hiệu

Cảm ơn bạn đã chọn ClassIn làm đối tác và đưa thương hiệu của ClassIn vào các tài liệu tiếp thị. Để sử dụng logo thương hiệu ClassIn đúng cách, hãy download và chọn phiên bản logo phù hợp.

Nếu bạn muốn đảm bảo tài liệu hoàn chỉnh và chính xác, vui lòng gửi bản thiết kế cuối cùng tới vietnam@classin.com để nhận góp ý và phê duyệt.

Thank you for choosing us as a partner and incorporate ClassIn's branding in your marketing materials. We want to make it simple for you to use our brand properly – consult this guide to our fundamental design elements to learn how.

If you want to ensure that everything is accurate, please send a final draft to vietnam@classin.com for feedback and approval.

ClassIn logo new green
ClassIn logo black