Cập nhật nhanh các tính năng Bài tập và Bài kiểm tra

ClassIn tung ra một bản cập nhật nhanh, tự động nhằm bổ sung một số tính năng trong phần Bài tập và Bài kiểm tra.

Các nâng cấp như sau:

1. Tại mục chi tiết của phần Bài tập trong giao diện của giáo viên, thêm phần Trả lại, hỗ trợ nhắc nhở học sinh xem lại bài tập.

cập nhật nhanh

2. Lựa Chọn Cho phép học viên nhập học trễ có thể nộp bài tập được đặt mặc định khi đăng bài tập.

cập nhật nhanh

3. Bổ sung một cửa sổ bật lên yêu cầu xác nhận khi xóa các tệp trong bài tập để giáo viên xem xét nội dung của bài tập.

cập nhật nhanh

4. Bổ sung tính năng “sắp xếp theo tên từ A-Z” trong mục chi tiết của phần Bài tập.

cập nhật nhanh

5. Tối ưu hóa thuật toán lọc và sắp xếp tại danh sách bài tập.

6

6. Hiển thị mọi mục cài đặt khi đăng bài tập qua ứng dụng di động.

7
8

7. Hủy cửa sổ bật lên để xác nhận khi nộp bài tập.

8. Tối ưu hóa thanh cuộn cho bài tập.

9. Hỗ trợ tiếng Hàn Quốc cho mục Bài tập.

Chia sẻ bài viết này:

BẢN CẬP NHẬT MỚI