Nền tảng hỗ trợ giảng dạy và
tăng tính gắn kết với học sinh

Ứng dụng toàn diện trao quyền cho giáo viên xây dựng lớp học thúc đẩy tương tác, kích thích cảm hứng học tập với giao diện thân thiện mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mọi nhu cầu dạy và học.

Phát triển sự nghiệp giảng dạy với ClassIn

Bộ công cụ đa dạng

ClassIn tích hợp 30 tính năng hỗ trợ giáo viên như: Bảng đen tương tác, Chia nhóm, Quiz, Trao cúp, Giao bài tập, Chấm bài kiểm tra.

Dạy học trên đa nền tảng

Dễ dàng truy cập vào lớp học ở bất cứ đâu với phần mềm trực tuyến của ClassIn. Kết nối dễ dàng trên đa thiết bị PC/Laptop/Tablet/Mobile.

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Hỗ trợ thiết kế cách thức giảng dạy và dễ dàng chia sẻ hình ảnh buổi học lên các phương tiện truyền thông, giúp truyền tải tri thức không giới hạn.

Công cụ tương tác lớp học được tích hợp sẵn

Dạy học tương tác, lấy học sinh làm trung tâm​

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp

TÍNH NĂNG

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

2,100,000đ

6 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

7,200,000đ

6 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

13,800,000đ

6 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

34,200,000đ

6 tháng

(*) Các thông số này có thể được tăng hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng​​​​

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO/IEC 27001:2013

 

Không giới hạn

50 

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500 

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

TÍNH NĂNG

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

4,200,000đ

12 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

14,400,000đ

12 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

27,600,000đ

12 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

68,400,000đ

12 tháng

(*) Các thông số này có thể được tăng hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng​​​​

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO/IEC 27001:2013

 

Không giới hạn

50

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6 (*)

Không giới hạn

22

10 GB