ClassIn ra mắt tính năng mới: Thang điểm (Rubric)

Tháng 10 này, ClassIn xin ra mắt tính năng Thang điểm (Rubric), một giải pháp tiện lợi hỗ trợ cho quá trình chấm điểm các hoạt động Bài tập và Thảo luận.

Thang điểm là gì?

Thang điểm là một tính năng mới xuất hiện trên hoạt động Bài tập và Thảo luận của ClassIn, cho phép các thầy cô thiết lập các Chỉ số năng lực và đặt thang điểm theo tỷ trọng cho từng chỉ số ấy. Ví dụ: Với mô hình năng lực cho kĩ năng Nói, giáo viên có thể thiết lập các yếu tố đánh giá khác nhau như cách phát âm, ngữ pháp, vốn từ… và các Chỉ số năng lực tương ứng với từng yếu tố ấy.
Thang diem la gi

Mô hình năng lực với Thang điểm đa khung, phân hoá sâu sắc các tiêu chí chấm điểm

Tính năng Thang điểm mới hỗ trợ lên đến tối đa 3 khung đánh giá, đáp ứng nhu cầu phân hoá các yếu tố chấm điểm cho học viên một cách toàn diện, đưa trải nghiệm tạo Bài tập và Thảo luận của các thầy cô đến mức cá nhân hoá cao nhất.
da khung

Tích hợp cơ chế tính điểm theo Trọng số vào Thang điểm

Các số điểm được đưa ra từ tính năng Thang điểm sẽ được tính toán cùng với mức Trọng số tương ứng với từng hoạt động mà giáo viên thiết lập với công thức như sau:

Điểm từng khung = Chỉ số năng lực 1 * Trọng số + Chỉ số năng lực 2 * Trọng số + … + Chỉ số năng lực n * Trọng số

Điểm tổng = Khung 1 * Trọng số + Khung 2 * Trọng số + … + Khung n * Trọng số

Ví dụ: Khung Cách phát âm và Ngữ pháp lần lượt có tỷ trọng là 30% và 70. Trong đó, các Chỉ số năng lực có tỷ trọng lần lượt là 33%, 33%, 34% tại khung Cách phát âm và 50%, 50% tại khung Ngữ pháp. Nếu học viên được điểm như hình bên dưới, cách tính điểm như sau:

Điểm khung Cách phát âm = 40% * 33% + 80% * 33% + 60% * 34% = 60%

Điểm khung Ngữ pháp = 40% * 50% + 100% = 70%

Điểm tổng = 60% * 30% + 70% * 70% = 67
Cach tinh diem

Thiết lập tiện lợi hơn với cơ chế nhập dữ liệu bằng Excel

Khi thiết lập Mô hình năng lực và Thang điểm mới, các thầy cô có thể Nhập thông qua việc tải lên tệp Excel với định dạng có sẵn, giúp tiết kiệm thời gian tạo lập và dễ dàng sao chép các mô hình tương tự nhau.
nhap 1
nhap 2

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng tính năng Thang điểm tại đây

Chia sẻ bài viết này:

BẢN CẬP NHẬT MỚI