Điều khoản bảo mật

Nội dung

Ngày có hiệu lực: 08 tháng 3 năm 2023

Ngày cập nhật lần cuối: 01 tháng 3 năm 2023

 
Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã tin dùng dịch vụ của ClassIn! ClassIn (gọi tắt là “Dịch vụ”) luôn coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng (“bạn”). Khi bạn đăng ký, đăng nhập và sử dụng ClassIn, chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và bảo quản dữ liệu cá nhân của bạn. EEO (SINGAPORE) PTE. LTD. (“Chúng tôi” hoặc “EEO”) là “người điều khiển” trong những Dịch vụ mà chúng tôi quyết định cách sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến Dịch vụ, và chúng tôi là “người xử lý” trong những Dịch vụ mà chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân theo sự cho phép của khách hàng, người sẽ là “người điều khiển” trong trường hợp này. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) áp dụng cho việc ClassIn xử lý dữ liệu dưới tư cách người điều khiển dữ liệu. Chính sách bảo mật này liên quan đến thời điểm, cách thức và lý do chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn và giải thích lựa chọn và quyền của bạn trong tư cách là chủ thể của dữ liệu.
 
Trước khi bạn đăng ký tài khoản ClassIn, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc cẩn thận Chính sách bảo mật này cùng với Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi và hiểu rõ đầy đủ các điều khoản và điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi. Bằng cách nhấn vào “Tôi đã đọc và đồng ý” và sử dụng dịch vụ của ClassIn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách mà Chính sách bảo mật này mô tả, vui lòng không cung cấp thông tin của bạn khi được yêu cầu và dừng việc sử dụng Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thể hiện sự đồng thuận với các quy tắc của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.
 
Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web, phần mềm, ứng dụng di động ClassIn cũng như các ứng dụng ClassIn X dành cho người dùng nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Đối với người dùng nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật ClassIn (phiên bản tiếng Trung).
 
Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày “Cập nhật lần cuối” được ghi chú ở đầu trang. Chúng tôi có thể cập nhật và chỉnh sửa Chính sách bảo mật này theo thời gian. Những thông tin về các cập nhật và thay đổi Chính sách bảo mật sẽ được quy định trong phần XI dưới đây.
 
Mục lục
I. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập
II. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân
III. Cách chúng tôi chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu của bạn
IV. Truyền dữ liệu
V. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn
VI. Cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn
VII. Quyền và lựa chọn GDPR của bạn
VIII. Thông báo dành cho cư dân California
IX. Cách thực hiện quyền của bạn
X. Quyền riêng tư về dữ liệu của trẻ em
XI. Thông báo về các thay đỏi
XII. Cách liên hệ chúng tôi

 
I. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân bao gồm bất kỳ thông tin nào từ hoặc liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định, bao gồm thông tin mà ClassIn có thể kết nối với một cá nhân cụ thể. Chúng tôi có thể thu thập hoặc xử lý thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
(1) Thông tin bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên và thông tin liên hệ;
(2) Thông tin chúng tôi thu thập tự động từ bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, ví dụ như siêu dữ liệu lớp học và danh sách cài đặt thiết bị.
Chi tiết về các dữ liệu cụ thể sẽ được đề cập trong phần tiếp theo. Thông tin này được thu thập từ khi bạn đăng ký tài khoản và trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 

II. Cách Chúng Tôi Xử Lý Dữ Liệu Của Bạn

Phần này mô tả mục đích của việc xử lý dữ liệu của chúng tôi. Nó cũng xác định cơ sở pháp lý mà chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”).
 

Dữ Liệu Tài Khoản Của Người Dùng Cá Nhân

Dữ liệu Cá nhân được Thu thập: Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn đăng ký tài khoản cá nhân ClassIn (ngoại trừ các ứng dụng ClassIn Mirror không yêu cầu đăng ký tài khoản và đăng nhập), bao gồm:
 
• Số điện thoại di động;
• Mật khẩu;
• Độ tuổi/ngày sinh (chỉ để xác minh tuổi, EEO không lưu giữ hoặc sử dụng thông tin này cho mục đích khác);
• Tên người dùng;
• Ảnh đại diện (tùy chọn);
• Giới tính (tùy chọn);
• Vùng địa lý (tùy chọn); 
• Chữ ký (tùy chọn).
 
Cơ sở pháp lý (EEA – Khu vực Kinh tế châu Âu): Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. 
 
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập trực tiếp từ người đăng ký tài khoản ClassIn. Vui lòng lưu ý rằng tổ chức có thể sử dụng số điện thoại cá nhân của bạn để đại diện đăng ký tài khoản ClassIn nếu có sự cho phép của bạn. Đối với bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề trên, vui lòng liên hệ trực tiếp với tổ chức liên quan.
 
Mục đích của việc Xử lý:
• Tạo tài khoản để bạn có thể sử dụng dịch vụ của ClassIn theo nhu cầu.
• Bạn sẽ là chủ thể của các dịch vụ từ ClassIn, sắp xếp các khóa học và gửi thông báo nhắc nhở về lớp học; 
• Cho phép bạn liên lạc và kết nối với người dùng và Giảng viên khác thông qua ứng dụng.
Dữ Liệu Tài Khoản Của Tổ Chức
Dữ liệu Cá nhân được Thu thập: Nếu bạn đăng ký một tài khoản tổ chức trên nền tảng ClassIn nhưng không thể cung cấp giấy phép kinh doanh hoặc nếu tài khoản Tổ chức này được đăng ký để sử dụng cá nhân, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn hoặc người đứng đầu tổ chức:
• Bản sao thẻ căn cước;
• Họ và Tên đầy đủ;
• Số điện thoại; 
• Địa chỉ email.
 
Cơ sở pháp lý (EEA): Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ.
 
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập từ người đăng ký tài khoản tổ chức ClassIn.
 
Mục đích của việc Xử lý: Đăng ký tổ chức vào dịch vụ của ClassIn.
 

Dữ liệu Lớp học Trực tuyến

Dữ liệu Cá nhân được Thu thập: Khi bạn sử dụng tính năng Lớp học Trực tuyến của ClassIn, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau trên cơ sở đại diện cho Tổ chức của bạn:
 
• Siêu dữ liệu lớp học: Số liệu về thời gian và cách thức diễn ra các buổi học;
• Ảnh chụp màn hình lớp học;
• Ghi hình buổi học (nếu tổ chức của bạn chọn tính năng ghi hình khi tạo lớp); 
• Thông tin giảng dạy: Thông tin về việc sử dụng các công cụ trong lớp học của giáo viên và học sinh, 
Cơ sở pháp lý (EEA): Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. 
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập tự động thông qua việc sử dụng dịch vụ ClassIn.
Mục đích của việc Xử lý:
• Cho phép các trường tham gia tổ chức các buổi học cho học sinh thông qua tính năng Lớp học Trực tuyến của ClassIn; Quản lý lớp học trực tuyến;
• Quản lý dịch vụ giảng dạy;
• Theo dõi tính ổn định của thiết bị và tình trạng lớp học.
 

Dữ liệu Học tập Của Người Dùng

Dữ liệu Cá nhân được Thu thập:
• Dữ liệu về hiệu suất học tập của học sinh: Chẳng hạn như sự chuyên cần, ghi chú, hoạt động của học sinh trong lớp học; 
• Dữ liệu nộp bài tập/ bài kiểm tra: Đáp án học sinh nộp, đánh giá của giáo viên và điểm số.
Cơ sở pháp lý (EEA): Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. 
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập tự động thông qua việc sử dụng dịch vụ ClassIn.
 
Mục đích của việc Xử lý:
• Cung cấp các tính năng liên quan trong lớp học trực tuyến; 
• Cung cấp các tính năng nộp bài tập/ bài kiểm tra.
 
Dữ liệu Cá nhân trong những nội dung được bạn tạo ra
 
Dữ liệu Cá nhân được Thu thập:
• Nếu bạn sử dụng tính năng Chia sẻ màn hình của ClassIn để chia sẻ nội dung và Bộ lưu trữ Đám mây để tải lên các tập tin điện tử chứa thông tin cá nhân của bạn, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu này;
• Danh sách cài đặt thiết bị (được thu thập bởi SDK để xác định xem các ứng dụng liên quan đã được cài đặt hay chưa, nhằm giúp bạn có thể mở tính năng chia sẻ trong những ứng dụng đó).
Cơ sở pháp lý (EEA): Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. 
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập tự động thông qua việc sử dụng dịch vụ ClassIn.
 
Mục đích của việc Xử lý:
• Cung cấp tính năng chia sẻ trực tuyến;
• Cung cấp tính năng Bộ lưu trữ Đám mây.
 

Dữ liệu Trò chuyện

 
Dữ liệu Cá nhân được Thu thập: Khi bạn sử dụng tính năng Trò chuyện trên ClassIn, chúng tôi sẽ thu thập
• Danh bạ;
• Các thông tin chi tiết của danh bạ (tùy chọn);
• Danh sách nhóm;
• Thông tin thành viên nhóm;
• Người dùng mà bạn đã trò chuyện cùng;
• Thời gian gửi và độ dài của tin nhắn/ các thông tin trò chuyện khác.
• Thông tin cuộc trò chuyện được gửi hoặc tạo ra trong quá trình sử dụng tính năng Trò chuyện.
 
Cơ sở pháp lý (EEA): Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ.
 
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập tự động thông qua việc sử dụng dịch vụ ClassIn, hoặc trực tiếp từ Người Dùng ClassIn.
 
Mục đích của việc Xử lý:
• Kích hoạt tính năng Trò chuyện để bạn có thể kết nối và giao tiếp với các người dùng khác.
 
Dữ liệu Chăm sóc Khách hàng
Dữ liệu Cá nhân được Thu thập: Thông tin mà người dùng chia sẻ với chúng tôi hoặc các thông tin khác liên quan đến hoạt động của khách hàng, như là các cuộc trò chuyện, các cuộc gọi (bao gồm cả ghi âm cuộc gọi), cài đặt hệ thống, ngôn ngữ và lịch sử dịch vụ.
 
Cơ sở pháp lý (EEA):
• Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. 
• Các thông tin được thu thập cũng cần thiết cho lợi ích hợp pháp của ClassIn, bao gồm việc cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng cùng các dịch vụ liên quan khác.
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập tự động thông qua việc sử dụng dịch vụ ClassIn, hoặc trực tiếp từ người dùng.
 
Mục đích của việc Xử lý:
• Đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được chỉn chu. 
Dữ liệu Vận hành
Dữ liệu Cá nhân được Thu thập: Các thông tin kỹ thuật từ phần mềm, hệ thống, ứng dụng, và các thiết bị được sử dụng để truy cập vào ClassIn, chẳng hạn như: 
• Dữ liệu Cấu hình: Thông tin về việc cài đặt ClassIn và các thông tin khác trong môi trường liên quan;
• Dữ liệu Hiệu suất: Số liệu liên quan đến việc các dịch vụ của ClassIn hoạt động trên thiết bị của bạn;
• Bản ghi, dữ liệu vận hành: Thông tin về các sự kiện và trạng thái vận hành.
 
Cơ sở pháp lý (EEA):
• Các thông tin trên là cần thiết để xác lập sự ràng buộc giữa bạn với ClassIn, trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. 
• Các thông tin được thu thập cũng cần thiết cho lợi ích hợp pháp của ClassIn, bao gồm việc cải thiện sản phẩm và các dịch vụ liên quan.
 
Phương thức thu thập: Thông tin được thu thập tự động thông qua việc sử dụng dịch vụ ClassIn.
 
Mục đích của việc Xử lý:
• Đảm bảo kết nối và bảo mật cơ bản cho người dùng khi sử dụng ClassIn.
 

III. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Các Dữ Liệu Của Bạn

1. Ủy quyền xử lý
Nhằm mang đến cho bạn các trải nghiệm tốt nhất, một số chức năng trên ClassIn có thể sẽ được cung cấp bởi các đối tác dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ ủy quyền cho họ thực hiện xử lý một phần thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở an toàn và bảo mật.
 
Các đơn vị được ủy quyền đều phải tuân thủ thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt và thỏa thuận xử lý dữ liệu với chúng tôi, hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin cho mục đích cá nhân dựa theo “Chính sách bảo mật của chúng tôi”.
 
Nếu mục đích xử lý thông tin của bạn có bất kỳ thay đổi gì, bên thứ ba sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Họ sẽ thông báo cho bạn mục đích và thông tin phát sinh đó là bắt buộc hay tùy chọn. Xin lưu ý rằng việc từ chối cung cấp các thông tin cần thiết có thể sẽ ảnh hưởng đến các dịch vụ liên quan.
 
2. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp, cần thiết, cụ thể và rõ ràng, và chỉ chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cần thiết. Với vai trò là bên xử lý thông tin được ủy quyền bởi các tổ chức, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để hỗ trợ các tổ chức tạo nên các lớp học trực tuyến qua nền tảng ClassIn, và cho phép người quản lý của tổ chức truy cập; xử lý dữ liệu lớp học trực tuyến và hồ sơ của người dùng. Chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ đối tác xử lý dữ liệu thứ ba nào. Các tổ chức mà tài khoản của bạn đang liên kết có thể có chính sách bảo mật và thỏa thuận người dùng riêng của họ và Chính sách Bảo Mật của chúng tôi không áp dụng đối với các bên này. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc thỏa thuận người dùng và chính sách bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của họ.
 
Bạn cũng có thể chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua dịch vụ của ClassIn. Tuy nhiên, thông tin mà bạn đã chia sẻ cho bên thứ ba sẽ được kiểm soát bởi họ và bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Chúng tôi không liên quan đến quá trình này và bạn sẽ là chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin mà bạn đã chia sẻ.
 
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba theo quy định pháp luật đang được áp dụng tại quốc gia/ vùng lãnh thổ của bạn theo các trường hợp sau đây:
 
(1) Bạn tự nguyện yêu cầu chia sẻ, hoặc chúng tôi có được sự đồng ý của bạn trước;
(2) Chia sẻ thông tin trong ClassIn;
(3) Chia sẻ thông tin với đối tác kinh doanh của chúng tôi; 
(4) Thông tin của bạn được chia sẻ theo quy định của các luật pháp hoặc yêu cầu của các cơ quan/ bộ phận có thẩm quyền liên quan.
 
3. Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho một bên thứ ba, nhưng trong những trường hợp cần thiết theo yêu cầu của pháp luật, theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), hoặc khi chúng tôi đã có được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nếu cần để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chúng tôi và cộng đồng.
 
Xin lưu ý rằng thông tin về hoạt động và các bài tập/ bài kiểm tra trong khóa học của bạn có thể được tiết lộ cho các học sinh và giáo viên trong cùng lớp và khóa học. Nếu tổ chức của bạn ghi hình lại khóa học, thông tin về hoạt động của bạn như giảng dạy và tham gia lớp học trong khóa học có thể được tiết lộ cho các học sinh và giáo viên khác.
 
Để thuận tiện cho việc giao tiếp giữa học sinh và giáo viên, tất cả người dùng ClassIn đều có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại di động của bạn. Nếu bạn cho phép hiển thị thông tin của mình trong phần cài đặt “Quyền riêng tư”, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị tên người dùng, giới tính, vị trí địa lý, chữ ký và thông tin khác của bạn. Người dùng trong danh bạ của bạn có thể xem thông tin của bạn bất kỳ lúc nào nếu bạn chọn hiển thị thông tin cho người khác trong phần “Quyền riêng tư”.
 
Xin lưu ý rằng miễn là bạn không xóa thông tin cá nhân đã được công khai, thông tin đó vẫn sẽ hiển thị và được truy cập công cộng. Trong một số trường hợp, ngay cả khi bạn đã xóa thông tin của mình, thông tin đó vẫn có thể còn tồn tại trong bộ nhớ đệm, sao chép hoặc lưu trữ độc lập bởi người dùng khác hoặc bên thứ ba không liên quan đến ClassIn và không được kiểm soát bởi ClassIn. Hoặc thông tin đó vẫn sẽ hiển thị và được truy cập công cộng thông qua người dùng khác hoặc bên thứ ba. Ví dụ, khi bạn chuyển tiếp nội dung đã tải lên của mình trên ClassIn sang các nền tảng Internet khác, nền tảng đó sẽ độc lập hiển thị, lưu trữ hoặc sao chép nội dung bạn đã chuyển tiếp, và người dùng Internet khác cũng sẽ chuyển tiếp và lưu trữ các câu trả lời của bạn, và các trang liên quan nhu trên sẽ không được kiểm soát bởi ClassIn.
 
Chúng tôi sẽ phân tích thông tin được thu thập và sử dụng dữ liệu đã được tổng hợp để tạo ra báo cáo dạy học trực tuyến (báo cáo theo năm sẽ cần có sự đồng ý của bạn). Chúng tôi sẽ tách bạch các thông tin/ phân tích thống kê ra khỏi nhận dạng cá nhân. Những phân tích này có thể được công khai và chia sẻ với đối tác của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc để cung cấp cho công chúng một cái nhìn tổng quan hơn về dịch vụ của chúng tôi.
Hơn nữa, theo các luật, quy định và tiêu chuẩn quốc gia có liên quan, việc chia sẻ và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân có thể được tiến hành mà không cần sự đồng ý trước của bạn trong những trường hợp sau:
(1) Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo các luật và quy định; 
(2) Liên quan trực tiếp đến an toàn quốc gia/ khu vực hoặc an ninh quốc phòng; 
(3) Liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe công cộng hoặc lợi ích cấp thiết của cộng đồng; 
(4) Liên quan trực tiếp đến một cuộc điều tra hình sự, truy tố, xét xử và thi hành án; 
(5) Nếu việc chia sẻ hoặc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng ClassIn hoặc cá nhân khác; 
(6) Khi bạn đã tự nguyện tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của mình cho công chúng theo các hành vi cụ thể; 
(7) Thu thập thông tin đã được tiết lộ công khai một cách hợp pháp. Ví dụ: Bản tin, thông tin được tiết lộ của chính phủ và các kênh khác; 
(8) Khi sửa đổi, bổ sung, hủy, tạo mới hợp đồng theo yêu cầu của bạn;
(9) Khi cần thiết để duy trì hoạt động một cách ổn định của phần mềm và các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như tìm và xử lý sự cố của phần mềm và các dịch vụ liên quan; 
(10) Các trường hợp khác do luật quy định.
 

IV. Chuyển Dữ Liệu

1. Chuyển Giao Thông Tin 
Chúng tôi sẽ không chuyển nhượng quyền kiểm soát Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác trừ khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi chúng tôi đã xác nhận rằng bên thứ ba đã có được sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp mua lại, sáp nhập, cơ cấu lại, phá sản, chuyển nhượng tài sản hoặc bất kỳ thay đổi nào khác có thể liên quan đến việc chuyển Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tình hình liên quan và yêu cầu bên tiếp nhận tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của người xử lý Thông Tin Cá Nhân và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật này và các điều luật, quy định liên quan. Nếu bên tiếp nhận thay đổi mục đích sử dụng Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu bên tiếp nhận chứng thực rằng bạn đã đồng thuận với mục đich mới.
 
2. Chuyển Dữ Liệu Quốc Tế
Chúng tôi hoạt động tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có trụ sở chính tại đây. Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được chuyển đến, lưu giữ tại và xử lý tại Trung Quốc. Chúng tôi chỉ chuyển dữ liệu cá nhân đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu chúng tôi cần chuyển dữ liệu sang một quốc gia hoặc khu vực khác trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích, người tiếp nhận và các biện pháp bảo mật liên quan và sẽ cần sự đồng thuận của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân và thừa nhận rằng thông tin cá nhân sẽ được xử lý theo các luật áp dụng tại nước sở tại, bao gồm khả năng chính phủ, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý sẽ yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
 
Đối với những người có dữ liệu cư trú tại khu vực EEA:
Các đạo luật về bảo vệ dữ liệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ khác biệt so với Châu Âu. Khi chuyển dữ liệu của bạn ra khỏi EEA, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu tuân thủ đúng theo GDPR, bao gồm việc thực hiện các Điều khoản Hợp đồng Chuẩn của Ủy ban châu Âu theo GDPR.
 

V. Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Dữ Liệu Của Bạn

1. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật cả về mặt tổ chức và kỹ thuật nhằm bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của người dùng và ngăn chặn tiết lộ thông tin trái phép, phòng ngừa các hành vi gây thiệt hại, mất mát và lợi dụng Thông Tin Cá Nhân.
 
(1) Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành để bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như cách ly mạng, phân loại dữ liệu, mã hóa (như TLS và SSL), kiểm soát truy cập, xác thực danh tính, ngăn chặn mã độc, khử nhận dạng và ẩn danh.
 
(2) Chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý, quy trình và sắp xếp tổ chức nhằm bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn. Ví dụ như, nhân viên của chúng tôi phải tuân theo các thỏa thuận bảo mật, chúng tôi đã hạn chế quyền truy cập thông tin của người dùng cho nhân viên, nhân viên của chúng tôi luôn được đào tạo định kỳ trong việc nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu, chúng tôi lưu giữ hồ sơ về xử lý Thông Tin Cá Nhân, và chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, thực hiện các biện pháp an ninh với hệ thống bảo mật của mình.
 
2. Chúng tôi lập kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp liên quan đến sự cố bảo mật Thông Tin Cá Nhân và đã tiến hành các cuộc diễn tập liên quan đến tình huống này. Nếu có sự cố bảo mật xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo với bạn về tình hình và những ảnh hưởng có thể xảy ra, chúng tôi sẽ gợi ý các biện pháp bạn có thể chủ động thực hiện để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn qua email, thư sms, điện thoại hoặc qua hộp thông báo trong ứng dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trực tiếp cho bạn. Tuy nhiên, nếu có vấn đề gì xảy ra dẫn đến việc không gửi thông báo được được, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của mình. Quy trình về báo cáo việc xử lý sự cố bảo mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng và các bên có thẩm quyền liên quan.
 
3. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn, nhưng do giới hạn kỹ thuật và các hành vi phạm pháp ngày càng đa dạng và tinh vi, ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng tăng cường bảo mật, không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối. Vui lòng hiểu rằng hệ thống và mạng truyền thông mà bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ của ClassIn có thể gặp vấn đề do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên tự bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của mình khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ ClassIn. Điều này bao gồm việc sử dụng mật khẩu phức tạp, thay đổi mật khẩu định kỳ và không tiết lộ thông tin cá nhân như mật khẩu tài khoản cho người khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật dữ liệu của mình, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email tại product@eeoa.com.
 
4. Nếu chúng tôi nhận được thông tin rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã bị rò rỉ, bị xâm phạm trái phép hoặc bị lạm dụng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của các luật và quy định: Tình hình cơ bản và phạm vi ảnh hưởng của sự cố bảo mật, biện pháp xử lý chúng tôi đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện, gợi ý về các biện pháp bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro, và các biện pháp khắc phục cho bạn, v.v. Trong trường hợp nếu việc thông báo cho từng cá nhân người dùng không khả thi, chúng tôi sẽ tính toán đến phương thức khác trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích cao nhất cho người dùng.
 
5. Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web, dịch vụ và nội dung từ các nguồn khác, chúng tôi sẽ không có khả năng và không có nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã gửi trong quá trình sử dụng sản phẩm của bên thứ ba. Điều này áp dụng bất kể bạn có đăng nhập, truy cập hoặc sử dụng phần mềm và trang web nói trên dựa trên liên kết hoặc hướng dẫn từ Dịch vụ của chúng tôi.
 

VI. Cách Chúng Tôi Lưu Trữ Dữ Liệu Của Bạn

1. Nơi Lưu Trữ Thông Tin
Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông Tin Cá Nhân thu thập được tại máy chủ được đặt trong lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu chúng tôi cần lưu trữ thông tin của bạn tại bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào khác, chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý của bạn trước khi chuyển thông tin đi.
 
2. Thời hạn lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong một khoảng thời gian cần thiết nhằm phục vụ các mục đích xử lý, bao gồm các việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo, thiết lập hoặc xác định quyền yêu cầu pháp lý hoặc cho mục đích phòng ngừa gian lận. Để xác định khoảng thời gian lưu trữ phù hợp cho Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ xem xét số lượng, tính chất và tính nhạy cảm của Thông Tin Cá Nhân, rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép của Thông Tin Cá Nhân, mục đích xử lý Thông Tin Cá Nhân và liệu chúng tôi có thể đạt được các mục đích đó thông qua các phương tiện khác trên cơ sở pháp lý hay không.
 
Khi chúng tôi không còn cần Thông Tin Cá Nhân nữa, chúng tôi sẽ xóa khử nhận dạng thông tin đó hoặc nếu các thao tác trên không thể thực hiện được (ví dụ: do Thông Tin Cá Nhân của bạn đã được lưu trữ trong bản sao lưu), chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và cách ly nó khỏi các quy trình khác cho đến khi có thể xóa được. Sau khi chúng tôi khử nhận dạng thông tin cá nhân của bạn (sẽ không còn sự liên kết nào giữa bạn và những thông tin đó), chúng tôi có toàn quyền sử dụng thông tin này mà không cần thông báo cho bạn.
 
Trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi chấm dứt hoạt động
Trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi chấm dứt hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua hộp thông báo trong ứng dụng, thông báo trên các nền tảng mạng xã hội hoặc bằng các phương tiện khác, và xóa hoặc khử nhận dạng  Thông Tin Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian hợp lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 

VII. Quyền và Lựa chọn theo GDPR

Phần này áp dụng cho người dùng đang cư trú tại Liên minh Châu Âu (EU)/Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.
 
1. Cơ sở pháp lý để Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn
Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn dựa trên những cơ sở sau:
(1) Vì mục đích thực hiện Thỏa thuận Người dùng ClassIn hoặc các hợp đồng khác mà bạn đóng vai trò là chủ thể;
(2) Để tuân theo các quy định và nghĩa vụ pháp lý;
(3) Vì mục đích kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cải thiện và phát triển sản phẩm.
Vui lòng tham khảo các mục trong phần I để xem cơ sở pháp lý cụ thể cho mỗi hoạt động.
 
2. Quyền của bạn với tư cách là  Chủ thể Dữ liệu
Theo các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có liên quan, bạn có các quyền sau đây:
(1) Quyền Truy cập: Bạn có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, và trong một số trường hợp, bạn có thể yêu chúng tôi chuyển dữ liệu đó cho bạn để bạn có thể chuyển dữ liệu đó đến nhà cung cấp khác;
(2) Quyền Sửa đổi: Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sai sót nào trong thông tin chúng tôi có về bạn, bạn có quyền yêu cầu điều chỉnh thông tin đó.
(3) Quyền Xóa: Bạn có quyền xóa một phần hoặc toàn bộ Thông tin Cá nhân của bạn.
(4) Quyền hạn chế thẩm quyền xử lý: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn ở cấp độ sâu hơn. Trong những trường hợp như thế này, chúng tôi chỉ có thể lưu trữ và xử lý thông tin theo những gì Luật về bảo vệ dữ liệu cho phép.
(5) Quyền chuyển Dữ liệu: Bạn có quyền nhận một bản sao của Thông tin Cá nhân bạn cung cấp dưới dạng các tệp tin có thể đọc được bằng máy tính, và quyền yêu cầu chuyển dữ liệu đó cho một bên khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ chúng tôi;
(6) Quyền Phản đối: Khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn dựa trên cơ sở lợi ích công đồng hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn có quyền phản đối việc đó.
(7) Quyền phản đối việc Tiếp thị trực tiếp: Bạn có quyền phản đối việc Thông tin của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp bất cứ lúc nào.
(8) Quyền phản đối việc Tự động hóa Quyết định (ADM):  Bạn có quyền phản đối một quyết định dựa hoàn toàn vào việc xử lý tự động, bao gồm việc tạo lập hồ sơ, trong trường hợp quyết định này làm ảnh hưởng tới quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của bạn. 
(9) Quyền hủy bỏ sự Đồng thuận: Chúng tôi hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận của bạn để xử lý các thông tin liên quan, và bạn có quyền rút lại sự đồng thuận hoặc chấp thuận lại với các quy trình của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Vui lòng lưu ý rằng việc hủy bỏ sự đồng thuận sẽ không ảnh hưởng gì đến các thông tin đã được chúng tôi xử lý theo sự đồng thuận trước đó.
(10) Quyền Khiếu nại: Nếu bạn không hài lòng với các phản hồi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng hoặc các ban ngành có thẩm quyền liên quan. Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích bạn nên liên hệ với chúng tôi trước qua địa chỉ email: product@eeoa.com để chúng tôi có cơ hội giải quyết mối quan ngại của bạn.
Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu của bạn trong vòng một tháng đổ lại, nếu đó là một yêu cầu phức tạp hoặc nếu bạn gửi nhiều yêu cầu, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng hai tháng. Vui lòng lưu ý rằng mỗi quốc gia đều có quy định và các luật bổ sung riêng đối với chủ thể của dữ liệu. Để thực hiện quyền của mình, vui lòng làm theo các bước được nêu trong phần IX của Chính sách Quyền riêng tư hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com.
 
VIII. Thông báo đến Người dùng tại California
Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”) có quy định về những quyền cụ thể liên quan đến Thông tin Cá nhân của người tiêu dùng tại California. Phần này mô tả những quyền của bạn theo CCPA. Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong những quyền này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email tại product@eeoa.com.
 
1. Quyền Truy cập và Quyền chuyển Dữ liệu
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cấp quyền truy cập vào một số thông tin chúng tôi xử lý về bạn trong vòng 12 tháng qua tính từ thời điểm hiện tại. Sau khi nhận được và xác nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin sau:
(1) Các danh mục Thông tin Cá nhân chúng tôi đã thu thập về bạn;
(2) Các nguồn của Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập về bạn;
(3) Mục đích xử lý Thông tin Cá nhân của bạn;
(4) Danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân đó; 
(5) Nếu chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh, chúng tôi sẽ xác định các loại thông tin mà người nhận đã nhận được.
 
Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu Chuyển Dữ liệu, tức là yêu cầu chúng tôi tiết lộ các phần thông tin được thu thập từ bạn.
 
2. Quyền Xóa hoặc Sửa Dữ liệu Cá nhân trong một số tình huống cụ thể
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc sửa bất kỳ hoặc tất cả Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
3. Quyền Từ chối bán Thông tin Cá nhân
Cư dân California từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền từ chối việc bán Thông tin Cá nhân. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không có ý định bán Thông tin Cá nhân của bạn, tuy nhiên việc sử dụng các công nghệ theo dõi của chúng tôi có thể bị coi là “bán” theo luật California.
 
4. Không Phân biệt
Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi bạn thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của bạn. Trừ khi CCPA có quy định khác, chúng tôi sẽ không từ chối cung cấp hàng hóa và/ hoặc dịch vụ cho bạn; tính giá cao/ thấp hơn cho các hàng hóa và/hoặc dịch vụ tương tự, bao gồm cả việc giảm giá hoặc áp đặt hình phạt; cung cấp cho bạn hàng hóa và/hoặc dịch vụ có chất lượng không tương đồng với các người dùng khác; hoặc đưa ra cho bạn một giá khác so với những người dùng còn lại cho cùng một dịch vụ tương tự.
 
5. Đạo luật “Shine the Light Act”
Đạo luật “Shine the Light Act” của California (Mục 1798.83 Luật Dân sự California) cho phép bạn yêu cầu thông tin cụ thể về việc tiết lộ Thông tin Cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trong vòng 12 tháng qua tính từ thời điểm hiện tại.
 
IX. Cách Thực hiện Quyền của Bạn
Trong quá trình sử dụng ClassIn, bạn có thể truy cập, sửa chữa, xóa dữ liệu cá nhân của bạn, thực hiện sửa đổi mức độ đồng thuận, hủy tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng một tháng. Nếu đó là yêu cầu phức tạp hoặc bạn đã gửi nhiều yêu cầu, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng hai tháng.
 
1. Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn
Bạn có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn, trừ khi pháp luật có quy định khác. Nếu bạn muốn thực hiện quyền truy cập, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:
(1) Nếu bạn cần truy cập thông tin tài khoản cá nhân, thông tin người dùng, cài đặt của bạn, bạn có thể truy cập nó trên giao diện “ClassIn” – “Tôi”.
(2) Nếu bạn cần truy cập thông tin trò chuyện của bạn, bạn có thể truy cập nó trên giao diện “ClassIn” – “Trò chuyện”, cũng như thông tin về bài tập/ bài kiểm tra, lịch học, thành viên lớp và các thông tin khác liên quan đến các lớp học và khóa học của bạn.
(3) Nếu bạn cần truy cập thông tin liên hệ và thông tin lớp học của bạn, bạn có thể truy cập chúng trên giao diện “ClassIn” – “Danh bạ”.
(4) Nếu bạn cần truy cập thông tin Cloud Disk của bạn, bạn có thể truy cập chúng trên giao diện “ClassIn” – “Tài nguyên”.
(5) Nếu bạn cần truy cập thông tin lớp học của bạn, chẳng hạn như lịch học, báo cáo học tập, video khóa học và thông tin bài tập về nhà, bạn có thể truy cập chúng thông qua giao diện “Báo cáo”.
(6) Nếu bạn muốn truy cập các Thông tin Cá nhân khác hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện các quyền trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn kịp thời sau khi xác minh danh tính của bạn, trừ khi luật và chính sách này có quy định khác.
 
2. Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn
Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin người dùng của mình, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn liên quan và thay đổi trong giao diện “Tôi”. Nếu bạn nhận thấy Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ không chính xác, bạn có thể yêu cầu sửa chữa bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com.
 
3. Xóa dữ liệu cá nhân của bạn
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com để yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình, trừ trường hợp thông tin đó đã được ẩn danh hoặc luật có quy định khác. Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được xóa nếu thỏa một trong các điều sau đây:
(1) Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết đối với mục đích mà chúng được thu thập và xử lý;
(2) Trong trường hợp việc xử lý không có cơ sở hợp lệ để tiếp tục tiến hành và bạn hủy bỏ sự đồng thuận;
(3) Bạn phản đối việc xử lý và cho rằng quy trình đó chưa thỏa về mặt pháp lý;
(4) Dữ liệu cá nhân đã được xử lý trái pháp luật;
(5) Dữ liệu cá nhân cần được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý dựa theo luật của Liên minh Châu Âu hoặc luật của quốc gia sở tại mà người nắm giữ những thông tin trên là chủ thể;
Vui lòng lưu ý rằng quyền xóa dữ liệu có thể bị hạn chế trong các tình huống sau:
(1) Có một số trường hợp mà ở đó quyền tự do ngôn luận và các thông tin liên quan sẽ được đề cao hơn;
(2) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, thực hiện nhiệm vụ được thực hiện có lợi cộng đồng hoặc trong việc thực thi quyền lực chính trị;
(3) Vì lý do lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng;
(4) Để lưu trữ nhằm lợi ích cộng đồng, nghiên cứu khoa học hoặc mục đích lịch sử hoặc thống kê;
(5) Thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ quyền hợp pháp trong vụ kiện.
Khi bạn xóa thông tin từ dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ không xóa nó hoàn toàn khỏi hệ thống sao lưu. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn trên cơ sở an toàn, bảo mật; cách ly khỏi mọi quy trình cho đến khi chúng tôi có thể thực sự xóa được nó.
 
4. Thay đổi mức độ đồng thuận
Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể thay đổi mức độ đồng thuận và hủy bỏ sự đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào
 
Nếu bạn muốn hủy bỏ quyền truy cập vào máy ảnh, album, máy ghi âm, sổ địa chỉ, mạng cục bộ hoặc quyền truy cập lưu trữ, bạn có thể thực hiện điều này bằng cách tắt một phần hoặc tất cả chúng trong phần “Cài đặt” trên thiết bị của bạn hoặc tắt chúng ở phần “Cài đặt” trong ClassIn.
Ngoài các Thông tin Cá nhân cần thiết cho các chức năng cơ bản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com để thay đổi phạm vi đồng thuận của bạn đối với việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân.
 
Khi bạn hủy bỏ sự đồng thuận, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Thông tin Cá nhân tương ứng và sẽ tiến hành xóa hoặc ẩn danh Thông tin Cá nhân liên quan đến tài khoản của bạn theo yêu cầu trừ khi pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên, quyết định của bạn về việc hủy bỏ sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ việc xử lý Thông tin Cá nhân trước đó dựa trên sự đồng ý trước của bạn. Xin lưu ý rằng trừ khi bạn đồng ý lại sau khi hủy bỏ quyết định của mình, chúng tôi sẽ không còn cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng.
 
5. Hủy tài khoản
Trong trường hợp bạn muốn hủy tài khoản của mình:
(1) Nếu bạn là người dùng cá nhân, vui lòng gửi đơn xin hủy tài khoản trong menu “Tài khoản và bảo mật” của ứng dụng ClassIn, và việc hủy tài khoản sẽ có hiệu lực ngay lập tức;
(2) Nếu bạn là người dùng của tổ chức, vui lòng gửi thông tin tài khoản của bạn đến địa chỉ email của chúng tôi tại product@eeoa.com. Nếu tài khoản của bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây, chúng tôi sẽ hoàn thành xác minh trong vòng 15 ngày làm việc và hủy tài khoản của bạn:
(1) Tài khoản đang trong trạng thái bình thường, không liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào (bao gồm bất kỳ khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm nào), và không bị các biện pháp hạn chế của cơ quan có thẩm quyền áp dụng; 
(2) Tất cả các khóa học đều được hoàn thành. Nếu có khóa học chưa hoàn thành trong tài khoản của bạn, đề nghị bạn liên hệ với các tổ chức để xử lý những khóa học đó trước khi hủy tài khoản để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc gây ra tranh chấp;
(3) Bạn có trách nhiệm phải hoàn tất các nghĩa vụ và quyền lợi chưa được giải quyết trong tài khoản hoặc tranh chấp phát sinh từ việc hủy tài khoản;
(4) Các tình huống khác có thể ảnh hưởng đến việc hủy tài khoản.
 
Việc hủy tài khoản của bạn là một quá trình không thể đảo ngược. Sau khi hủy, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngưng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, thu thập Thông tin Cá nhân của bạn và xóa hoặc ẩn danh Thông tin Cá nhân liên quan đến tài khoản của bạn theo yêu cầu trừ khi pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền có quy định khác. Vui lòng sao lưu tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến tài khoản trước khi hủy. Sau khi tài khoản của bạn được hủy thành công, bạn sẽ không còn có khả năng sử dụng nó và bạn sẽ không thể khôi phục bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào liên quan đến tài khoản này (ngay cả khi bạn đăng ký lại và sử dụng ClassIn với cùng số điện thoại di động), bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như sau:
(1) Tất cả hồ sơ lớp học, khóa học và phần học sẽ bị xóa;
(2) Tất cả dữ liệu trò chuyện (văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, vv.) sẽ bị xóa;
(3) Dữ liệu Cloud Disk sẽ bị xóa, và không thể truy cập tài nguyên đã được ủy quyền, Cloud Disk và ngân hàng câu hỏi ClassIn;
(4) Dữ liệu ghi hình, phát trực tiếp khóa học cùng với khóa học bằng video sẽ bị xóa và không thể xem lại;
(5) Tất cả thông tin liên hệ sẽ bị xóa;
(6) Bài tập về nhà, bài kiểm tra, video phát lại, ghi chú, báo cáo lớp học và các hồ sơ lịch sử khác sẽ bị xóa; 
(7) Tất cả hóa đơn liên quan tới việc thanh toán sẽ bị xóa.
 
Trong quá trình hủy tài khoản của bạn, nếu tài khoản của bạn nhận được bất kỳ khiếu nại nào và đang bị điều tra bởi các cơ quan chức năng, hoặc nếu nó liên quan đến các vụ kiện/ tranh chấp trọng tại, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc từ chối yêu cầu hủy mà không cần sự đồng ý của bạn.
Vui lòng lưu ý rằng việc hủy tài khoản của bạn không có nghĩa là tất cả các hành vi tài khoản và trách nhiệm liên quan trước khi hủy sẽ được miễn trừ hoặc giảm nhẹ.
 
6. Nhận bản sao dữ liệu của bạn
Nếu bạn muốn nhận một bản sao Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện quyền này theo như đã đề cập ở trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn sau khi xác minh danh tính của bạn, trừ khi pháp luật và chính sách này có quy định khác. Nếu bạn yêu cầu chuyển giao Thông tin Cá nhân của mình cho người xử lý Thông tin Cá nhân theo chỉ định, chúng tôi sẽ cung cấp cách chuyển giao miễn là yêu cầu đáp ứng các điều kiện được quy định bởi cơ quan thông tin mạng quốc gia.
 
7. Khiếu nại và báo cáo
Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào hoặc muốn báo cáo về các vấn đề liên quan đến việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com. Chúng tôi sẽ phản hồi các khiếu nại hoặc báo cáo của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý.
 
8. Phản hồi yêu cầu trên
Nếu bạn không thể thực hiện quyền của mình theo cách được nêu ở trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được nêu ở cuối Chính sách Bảo mật này. Vì lý do an toàn và bảo mật, bạn có thể được yêu cầu xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian hợp lý.
 
Trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan, người thân cận của bạn có thể sẽ phải thực hiện các quyền liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn như đã nêu ở trên, trừ khi bạn có thỏa thuận khác.
 
Đối với các yêu cầu hợp lý từ khách hàng, chúng tôi sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào trừ khi yêu cầu ban đầu không có căn cứ hợp lệ hoặc quá mức cần thiết. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho các chi phí hành chính liên quan đến việc tuân thủ yêu cầu. Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu không có căn cứ hợp lệ hoặc quá mức cần thiết.
 
Chúng tôi có thể không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong các trường hợp sau đây:
(1) Yêu cầu đó trực tiếp liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích của chúng tôi trên cơ sở luật định;
(2) Vì lý do an ninh quốc gia hoặc an ninh quốc phòng;
(3) Vì lý do an toàn công cộng, sức khỏe công cộng hoặc lợi ích quan trọng của công chúng;
(4) Liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra hình sự, truy tố, xét xử và thi hành án;
(5) Vì mục đích bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp quan trọng khác của chủ thể Thông tin Cá nhân hoặc các cá nhân và tổ chức khác nhưng việc thu thập sự đồng thuận của người đó có nhiều trở ngại;
(6) Phản hồi yêu cầu của một cá nhân khác cho rằng quy trình xử lý Thông tin Cá nhân sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức khác;
(7) Liên quan đến bí mật thương mại.
 

X. Quyền riêng tư của Trẻ em

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi định nghĩa “trẻ em” như sau: (i) cá nhân dưới 16 tuổi đang cư trú tại Châu Âu; (ii) cá nhân dưới 13 tuổi đang cư trú bên ngoài lãnh thổ Châu Âu. Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của trẻ em được bảo vệ qua các bước sau:
1. Thông báo cho phụ huynh và/hoặc người giám hộ về quy trình thực hiện xử lý dữ liệu của chúng tôi;
2. Chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu của trẻ em trừ khi phụ huynh và/ hoặc người giám hộ của chúng đã đồng thuận với quy trình của chúng tôi theo pháp luật hiện hành;
3. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của trẻ em nhằm duy trì, cung cấp dịch vụ cho đối tượng được xử lý;
4. Phụ huynh và/hoặc người giám hộ của trẻ luôn có thể truy cập và sửa chữa các thông tin cá nhân đó.
Tìm hiểu thêm về các chính sách và cách chúng tôi đưa những chính sách này vào thực tiễn trong việc xử lý dữ liệu của trẻ em tại Chính sách Riêng tư Trẻ em của ClassIn..
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dữ liệu cá nhân của trẻ đang chịu sự giám hộ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com.
 

XI. Thay đổi trong Thông báo này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này thường xuyên và chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư mới nhất. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, thông báo trong ứng dụng, thông báo sms hoặc các biện pháp thích hợp khác và cho bạn biết khi nào Chính sách Quyền riêng tư mới sẽ có hiệu lực. Vui lòng đọc Chính sách Quyền riêng tư mới một cách cẩn thận. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu theo Chính sách Quyền riêng tư mới kể từ khi nó có hiệu lực.
 
Nếu có sự thay đổi quan trọng và cốt yếu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo cách phù hợp với tình huống cụ thể bao gồm qua email. Các thay đổi quan trọng và cốt yếu bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
1. Thay đổi đáng kể trong mô hình dịch vụ của chúng tôi. Như mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân, loại Dữ liệu Cá nhân được xử lý, việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân, vv;
2. Thay đổi đáng kể đối với quyền của bạn với tư cách chủ thể dữ liệu và/hoặc cách bạn có thể thực hiện quyền của mình;
3. Thay đổi đáng kể về cách vận hành và tổ chức của chúng tôi. Như là thay đổi chủ sở hữu do điều chỉnh kinh doanh, phá sản, sáp nhập và/tái cấu trúc;
4. Mục đích chính của việcchia sẻ Dữ liệu Cá nhân, chuyển giao hoặc công khai thông tin đã bị thay đổi;
5. Phòng ban chịu trách nhiệm, thông tin liên hệ và các kênh khiếu nại chịu trách nhiệm về việc xử lý an ninh thông tin cá nhân đã thay đổi;
6. Báo cáo về tình hình bảo mật thông tin hiện tại.
 
Thay đổi trong Chính sách Quyền riêng tư có hiệu lực kể từ ngày được đăng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ ClassIn sau khi chúng tôi đã thay đổi Chính sách Quyền riêng tư sẽ có nghĩa là bạn đồng thuận với những thay đổi đó.
 

XII. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc gợi ý nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này hoặc việc bảo vệ Thông tin Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại product@eeoa.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
EEO (SINGAPORE) PTE. LTD.
Attn: Privacy Team
6 Raffles Quay, #14-06 Singapore 048580
 
Sau khi chúng tôi nhận được câu hỏi, ý kiến hoặc gợi ý của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính người dùng của bạn và phản hồi trong vòng 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, ngoại trừ quy định khác của luật pháp ở các quốc gia/khu vực liên quan, chúng tôi có thể sẽ không phản hồi bạn trong các trường hợp sau:
(1) Liên quan đến an ninh quốc gia hoặc an ninh quốc phòng;
(2) Liên quan đến an toàn công cộng, sức khỏe công cộng hoặc lợi ích cộng đồng;
(3) Liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra tội phạm, truy tố hoặc xét xử;
(4) Có bằng chứng rõ ràng về việc lạm dụng quyền;
(5) Phản hồi yêu cầu của bạn sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc các cá nhân và tổ chức khác;
(6) Các tình huống khác được quy định bởi luật và các quy định có liên quan.
Trong các tình huống nêu trên, chúng tôi sẽ thông báo vì sao chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của bạn.
 

XIII. Chứng nhận ISO/IEC 27001:2013

ISO27001 e1698121108970