Các phím tắt trong ClassIn

Lưu ý: Không có phím tắt trên thiết bị di động

 • Sự khác nhau giữa phím tắt trên MAC và Windows

Phím Ctrl trên Windows tương ứng với Command trên MAC.

Phím Alt trên Windows tương ứng với Option trên MAC.

Phím Page Up/ Page Down trên Windows tương ứng với Fn + Up/ Down trên MAC.

Phím Home/End trên Windows tương ứng với Fn + Left/ Right trên MAC.

 • Các phím tắt thông thường:

Ctrl + A: chọn tất cả

Ctrl + C: Copy

Ctrl + V: Paste

Ctrl + D: delete

Delete: xoá

 • Các phím tắt liên quan đến các công cụ dạy học trong lớp học

Ctrl + G: Chạy hiệu ứng trên file PPT

Ctrl + M: Chọn và di chuyển

Ctrl + P: Cọ vẽ

Ctrl + T: Text

Ctrl + Alt + X: Chụp màn hình (có thể được thay thế trong phần cài đặt hệ thống – cài đặt phím tắt)

Ctrl + D/Del: Xoá

Ctrl + L: Bút laser

 • Phím tắt ở công cụ cọ vẽ và công cụ đánh chữ

Khi công cụ cọ vẽ và công cụ đánh chữ được chọn, hãy giữ phím Alt + số hoặc chữ cái tương ứng để chọn hiệu ứng đồ hoạ, cỡ chữ hoặc màu tương ứng.

Khi vẽ một đường cong, nhấn giữ Shift để vẽ một đường thẳng, nhấn giữ Alt để vẽ một đường tròn.

Khi vẽ một đường thẳng, giữ phím Shift để vẽ một đường đa giác 45 độ

Khi vẽ một vòng tròn, giữ phím Shift để vẽ một vòng tròn hoàn hảo.

Khi vẽ một hình vuông, giữ phím Shift để vẽ một hình vuông.

 • Các phím nóng chỉ được hỗ trợ ở bảng đen (không được hỗ trợ ở tài liệu học tập và bảng đen nhỏ)

Ctrl + Z: Trở về thao tác trước đó.

Ctrl + Y: Tiếp tục thao tác trước đó

Ctrl + N: Một bảng đen mới (bao gồm cả hình ảnh)

Ctrl + O: Tải bảng đen

Ctrl + S: Lưu bảng đen lớn và nén hình ảnh theo kích thước thực tế (độ nét của hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng sau khi lưu)

Ctrl + Shift + S: Lưu bảng đen không nén ảnh, ảnh lưu theo kích thước gốc

Ctrl + Shift + E: Lưu bảng đen lớn và nén ảnh bằng 1.5 lần kích thước gốc

Ctrl + Shift + O: Chuyển đến trang giữa của bảng đen (trang 26)

PageUp: Lên một trang

PageDown: Lùi về một trang

Home: Chuyển đến trang đầu tiên trên bảng đen lớn

End: Đến trang cuối cùng

Left/Right/Up/Down: Lên, xuống, trái và phải (sử dụng nó để di chuyển khi bạn chọn ảnh hoặc văn bản)

 • Các phím tắt chỉ được hỗ trợ bởi trình soạn thảo bảng đen/phòng soạn giáo án (không được hỗ trợ trong lớp học)

Ctrl + Shift + PageUp: Chuyển nội dung đã chọn lên một lớp

Ctrl + Shift + PageDown: Chuyển nội dung đã chọn xuống một lớp

Ctrl + Shift + Home: Đặt nội dung đã chọn lên lớp trên cùng

Ctrl + Shift + End: Đặt lựa chọn nội dung ở lớp dưới cùng

Nhấn Ctrl + chuột trái và nhấp vào phần nội dung ở bảng đen. Bạn cũng có thể đặt lớp ở góc trên bên phải của nội dung đã chọn.

 • Phím tắt cho hình đại diện video

Nhấn giữ Ctrl + chuột trái và kéo hình đại diện, hình đại diện sẽ được chuyển lên bảng đen nhưng vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu.

Nhấn giữ Ctrl + chuột trái và kéo hình đại diện. Khi hình đại diện được chuyển sang cạnh trái, phải và dưới cùng của lớp học, kích thước có thể được điều chỉnh.

Kéo hình đại diện trực tiếp và miễn là hình đại diện chạm vào góc dưới bên trái hoặc bên phải của lớp học, kích thước của đại diện hình cũng có thể được điều chỉnh.

 • Các phím tắt khi mở PPT/ âm thanh/video

“Dấu cách”: PPT sẽ chuyển tiếp một bước.

 • Các phím tắt khi mở PDF/Word

Dấu cách: Xuống một trang

 • Các phím tắt khác liên quan đến lớp học

Alt + F4: Đóng trực tiếp lớp học.

 • Phím tắt trong Windows:

Nút điều chỉnh âm lượng và tắt tiếng: có thể điều chỉnh âm lượng của lớp học.

Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm

Khám Phá