Cách tạo sơ đồ mạch điện trong thí nghiệm Vật lý NOBOOK

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo sơ đồ mạch điện trong thí nghiệm Vật lý ảo trên NOBOOK.

Để truy cập vào tính năng tạo sơ đồ mạch điện, người dùng cần bấm vào Circuit

cách tạo sơ đồ mạch điện trên NOBOOK

Phần mềm sẽ hiển thị danh sách các sơ đồ có sẵn. 

2022 11 01 145632 1

Người dùng cũng có thể tự tạo sơ đồ, bằng cách chọn New Circuit Diagram.

2022 11 01 150441

Có thể xem danh sách các thiết bị hiện có, và kéo thả thiết bị cần thiết để lắp đặt mạch điện vào.

Người dùng cũng có thể chọn:

  • Back: Để quay về các sơ đồ có sẵn trong thư viện
  • Undo: Quay lại
  • Redo: Thực hiện lại.
2022 11 01 150507

Sau khi đã hoàn thành sơ đồ của mình, chọn Convert để phần mềm chuyển sơ đồ mạch điện ra bảng đen.

2022 11 01 150545

Hình ảnh sau khi đã convert.

2022 11 01 150822