Cài đặt số người xem và lượt like ảo

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Lessons” ở phía bên phải, tìm lớp học livestream cần chỉnh sửa sau đó nhấn Operate ở bên phải, chọn “Manage live and playback”.

Bước 3: Chọn Live management and data:

  • Bạn có thể nhấn vào chữ “+0” màu xanh của hàng “Number of visitors” trong cột “Watching Data” để cài đặt lượt xem ảo.
  • Bạn có thể nhấn vào chữ “+0” màu xanh của hàng “Number of likes” trong cột “Appointment/Login” để cài đặt lượt like ảo.

Lưu ý: Lượt like ảo và lượt xem ảo tối đa là 10000.

virtual like