Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook của ClassIn

Cách cài đặt ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook của ClassIn

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của ClassIn Tại đây.

  • Chọn Tải về +
  • Chọn Tải Nobook
Trangchu

Bước 2: Chọn Download ứng dụng phòng thí nghiệm Nobook Vật Lí/Hóa học

downloadnobook

Bước 3: Sau khi mở ứng dụng, chọn Browse… nếu cần thay đổi đường dẫn cài đặt, sau đó chọn Install

chonduongdan

Bước 4: Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Close để đóng trình cài đặt.

dongtrinhcaidat
iconNobook
Icon Nobook Vật Lí/Hóa học

Bước 5: Mở ứng dụng Nobook, chọn Log in để đăng nhập

ứng dụng Nobook
cài đặt phòng thí nghiệm ảo Nobook