Hướng dẫn cách xem cấu trúc tinh thể các chất trong NOBOOK

Một số cấu trúc tinh thể các chất trong NOBOOK được mô phỏng lại vô cùng chi tiết và người dùng có thể tương tác trực tiếp lên chúng, giúp giáo viên và học sinh có thể hiểu rõ hơn một số cấu trúc của các chất thường gặp.

Để xem cấu trúc tinh thể các chất, ta vào mục Resources, tại Module, chọn Crystal Structure. Tại đây người dùng có thể chọn bất kì chất nào để vào xem mô phỏng.

cách xem cấu trúc tinh thể các chất NOBOOK

Tại góc phải phía trên, chúng ta có thể xem một số thông tin như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của chất.

thông tin tinh thể Nobook

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện một số thao tác như:

Chọn Rotation để khối tinh thể tự xoay

Chọn Crystal hoặc Unit Cell để xem toàn bộ cấu trúc hay chỉ một đơn vị

https://classin.com.vn/wp-content/uploads/2022/10/unitcell.mp4https://classin.com.vn/wp-content/uploads/2022/10/rotate.mp4

Chọn Ball&Stick hoặc Pile để xem các mô hình khác nhau của tinh thể

https://classin.com.vn/wp-content/uploads/2022/10/ballstick.mp4

Chọn Sphere hoặc Symbol để thay thế các khối cầu bằng tên nguyên tố hoặc ngược lại

https://classin.com.vn/wp-content/uploads/2022/10/sphere.mp4

Một số chế độ tương tác khác như:

Đếm nguyên tử

https://classin.com.vn/wp-content/uploads/2022/10/atom-count.mp4

Số phối trí

https://classin.com.vn/wp-content/uploads/2022/10/coordinate.mp4