Cấu Trúc Trang Cộng Tác (Collabspace Structure)

Giáo viên có thể mở và khóa quyền cho Học viên tham gia thao tác trên trang Cộng tác ( Collabspace) trực tiếp trên ứng dụng ClassIn như hình bên dưới:

screenshot 1720584390

Cover #

Cover hay còn gọi là ảnh bìa, là một tính năng hữu ích giúp tăng tính thẩm mỹ, trang của bạn sẽ sinh động và thu hút hơn. Sử dụng ảnh bìa khác nhau cho từng trang giúp bạn dễ dàng phân biệt các trang, đặc biệt khi bạn có nhiều trang cùng chủ đề.

Change Cover: Đổi ảnh bìa khác, có thể chọn các ảnh bìa có sẵn hoặc upload ảnh tự chọn.

Reposition Cover #

Avatar #

Sử dụng avatar khác nhau cho từng trang giúp bạn dễ dàng phân biệt các trang, trở nên sinh động hơn đặc biệt khi bạn có nhiều trang cùng chủ đề.

 • Đổi Avatar: Bạn có thể chọn các icon trong danh sách có sẵn hoặc nhấn Random để xuất hiện ngẫu nhiên Icon

 

Avatar 1
 • Upload: Bạn có thể tuỳ chỉnh avatar bằng cách tự upload file cá nhân

 

 

Page ( Khoảng trắng) #

Phần trang là nơi bạn sẽ thao tác chính và sử dụng các thành phần (Elements) để phục vụ quá trình học tập của lớp. ClassIn đã có sẵn giao diện mặc định như hình bên dưới để ví dụ một trang Cộng tác ( Collabspace) có thể được cấu thành như thế nào. 

Khi bạn rê chuột vào một thành phần hoặc hàng bất kỳ, 2 nút thao tác (Tạo) và (Di chuyển) sẽ xuất hiện.

Khi bấm vào nút Tạo, danh sách các thành phần sẽ được trổ ra như liệt kê bên dưới:

 • AI Writing
 • Text
 • Heading 1
 • Heading 2
 • Heading 3
 • Heading 4
 • Table
 • Numbered List
 • Bulleted List
 • To-Do List
 • Toggle
 • Callout
 • Code
 • Divider
 • Columns
 • Page
 • Emoji
 • Equation
 • Image
 • Audio
 • Video
 • File
 • Comment
 • Shapes
 • Canvas
 • Canvas Group

Mời bạn bấm vào đây để tới hướng dẫn chi tiết từng thành phần của Trang.

Khi bấm vào nút Di chuyển, bạn cần giữ chuột để kéo thả thành phần mình chọn.

Moving tool 2

Pop-up ( Quản lý trang) #

Pop-up là mục quản lý các trang trong Cộng tác (Collabspace) theo dạng danh sách mà bạn có thể theo sát cả các trang con bên trong. Chỉ cần bấm vào dấu mũi tên kế, danh sách trang con sẽ được trổ ra.

Pop up

Mời bạn đọc tiếp hướng dẫn về trang Pop-up tại link này.