Cài đặt lớp học liên kết (Dual Teacher)

Trong bản cập nhật mới nhất 5.3.0, ClassIn ra mắt tính năng Dual Teacher cho phép hai hoặc nhiều giáo viên cùng tham gia giảng dạy trong cùng một lớp học trực tuyến nhằm cải thiện chất lượng học tập, dễ dàng theo dõi học sinh.

Hướng dẫn tạo lớp học liên kết trên Dashboard: #

Giáo viên cần phải liên lạc với quản trị viên để tạo lớp học liên kết

Tạo một khóa học chính (Main Lesson):

Course

→ Create Course (chọn loại Khóa học tiêu chuẩn)

→ Tạo Main Lesson (Khóa học chính) (thao tác giống như tạo một khóa học thông thường)

Tạo course

 Tạo Main-Lesson

Tạo các khóa học phụ:

Nhấp vào Operate

→ Dual-teacher Lesson

→ Add a sub-lesson

→ Đặt số lượng bài học phụ và chọn  (Là lớp học trong APP) cho bài học này

→ Chỉnh sửa một số thông tin khác

→ Hoàn thành và nhấp OK.

Tao dual teacher

Lưu ý:
  • Số lượng khóa học phụ tối đa là 100.
  • Nếu khóa học chính chuẩn bị bắt đầu trong vòng 5 phút hoặc đã bắt đầu thì không thể tạo các khóa học phụ. 
  • Giáo viên đồng giảng dạy cho các lớp học phụ có thể được thêm hàng loạt bằng “Batch set co-teachers” hoặc theo cá nhân. (Co-Teacher có thể tùy chọn có hoặc không)
res store%2Fe2b2d33329463c4d08ee37ed695615437f257e7fcbb212737233a173743b2bff 13582?q sign algorithm=sha1&q ak=AKIDJQGsEOK2TfbFdEZifMnxrWx85mpdHj6H&q sign time=1720454400;1721059200&q key time=1720454400;1721059200&q header list=host&q url param list=&q signature=874eae1ef2e5c23ef52309d00f6821badc4fd591
  • Nếu một giáo viên đồng giảng dạy cần xem các cuộc trò chuyện trong nhiều lớp học khác nhau, Admin có thể đặt họ làm giáo viên đồng giảng dạy của cả bài học chính và các bài học phụ cùng lúc.
  • Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin của các khóa học phụ đã tạo trong khóa học chính.

Đối với ghi hình lớp học, Lớp học liên kết (Dual-teacher) cho phép 2 cách ghi hình lớp học:

 Admin có thể đặt “Enable the class recording of the main classroom” thì cả lớp học chính (Main lesson) và lớp học phụ (Sub lesson) đều sẽ nhận được buổi ghi hình của lớp học chính.

Hoặc admin chọn cài đặt ghi hình lớp học cho từng lớp học phụ bằng cách chọn “Classroom” trong phần Cloud Class Recording. Tuy nhiên, cần có giáo viên đồng giảng dạy vào lớp học phụ để ghi hình lớp học.

Lưu ý:

– Có thể thêm sub-lesson của main course
– Main teacher chỉ vào main lesson của lớp học.

res store%2F44c2222fe3616aabb16fd0abb185661f933c233d3a7365ef724725958f5d6b87 52212?q sign algorithm=sha1&q ak=AKIDJQGsEOK2TfbFdEZifMnxrWx85mpdHj6H&q sign time=1720454400;1721059200&q key time=1720454400;1721059200&q header list=host&q url param list=&q signature=8a6b6218950018f5bbc2b0caf6448f770ff14e3b

Hướng dẫn tải các dữ liệu của lớp học liên kết

  • Ảnh chụp màn hình của khảo sát trong Main Course có thể được lưu trên Bảng điều khiển → Khóa học → Dữ liệu lớp học → Cuộc thăm dò.
  • Quản trị viên có thể nhấp vào “Preview” để tải xuống tất cả ảnh chụp màn hình của lớp học này.
  • Một số giáo viên đồng giảng dạy không có quyền sẽ cần sự trợ giúp của quản trị viên
Coi preview anh chup poll
 

Về ClassIn

ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.