Giới thiệu thí nghiệm Vật lý trên Nobook

Thí nghiệm vật lý trên NOBOOK là gì?

Thí nghiệm Vật lý NOBOOK là một công cụ biểu diễn và vận hành thí nghiệm vật lý dành cho giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thí nghiệm Vật lý trên Nobook cung cấp hơn 1.000 tài nguyên thí nghiệm, hơn 300 loại thiết bị thí nghiệm, có thể tạo được hàng chục nghìn hoạt động thí nghiệm vật lý và trình chiếu. Bốn động cơ chính ban đầu của thí nghiệm có thể có sai số 0 và đảm bảo 100% hiệu quả như thí nghiệm thực tế.

Với Nobook, người dùng có thể thiết lập dụng cụ thí nghiệm và các thí nghiệm khác nhau trong môi trường mô phỏng thực tế để giảng dạy thí nghiệm mang tính mô phỏng cao.

Thí nghiệm Vật Lý trên NOBOOK

Các loại thí nghiệm Vật lý mà NOBOOK có thể mô phỏng

Bao gồm 8 phần chính mô phỏng hoạt động thí nghiệm vật lý trong chương trình học của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, như:

  • Điện và từ tính
  • Cơ học
  • Quang học
  • Nhiệt
  • Âm học
  • Vật lý hiện đại
  • Lực và chuyển động