Giới thiệu thí nghiệm Vật lý Cơ học – NOBOOK

Giới thiệu thí nghiệm Vật Lý Cơ học

Với tính năng cơ học trên NOBOOK, ta có thể: 

 • Tự do điều chỉnh môi trường thí nghiệm như lực cản của không khí và gia tốc trọng trường
 • Tạo nên các thí nghiệm “lý tưởng” và “không lý tưởng” trong sách giáo khoa.
 • Đồng thời có thể tự do sáng tạo và lắp ráp các thí nghiệm mới. 
 • Củng cố và khám phá những kiến thức vật lý mới.

Các tính năng cụ thể

Trong cơ học, phần mềm cung cấp các tính năng:

 • Vẽ (Draw)
 • Vuốt (Swift)
 • Công cụ (Tools)
 • Dừng (Pause)
thanh công cụ của tính năng cơ học

Vẽ

Chúng ta có thể tùy chọn các mẫu hình để vẽ, bao gồm có:

 • Hình chữ nhật
 • Hình tròn
 • Sợi dây
 • Bánh răng
 • Cây bút
2022 10 20 163129

Vuốt

Khi chọn vuốt, thiết bị sẽ có phản ứng mạnh hơn, cung cấp thí nghiệm giống thực tế nhất có thể.

Công cụ

Phần mềm sẽ cung cấp các công cụ sau đây:

 • Stable: Cố định mẫu hình ở vị trí hiện tại
 • Bearing: Cho phép 2 đối tượng chồng lên nhau để kết nối chúng với nhau, và xoay quanh trục.
 • Spring: Nhấn và kéo một hình vẽ này sang hình vẽ khác, có thể kết nối chúng với lò xo.
 • Thrust: Tăng thêm lực đẩy cho hình vẽ.
 • Cut: Cho phép cắt một phần của hình vẽ
 • Rotate: Xoay

 

2022 10 20 163908

Pause

Cho phép tạm dừng toàn bộ chuyển động của các hình vẽ hiện có.