Giới thiệu thí nghiệm Vật Lý Điện và Từ tính – NOBOOK

Thí nghiệm Vật lý Điện và Từ tính

Động cơ mạch ban đầu, môi trường điện và từ trường có thể mô phỏng tương tác giữa các điện tích và tương tác giữa các cực từ.

Thí nghiệm Vật Lý Điện và Từ tính
2022 10 12 213229

NOBOOK hỗ trợ các hoạt động thí nghiệm khám phá, tùy theo ý muốn của người dùng, bao gồm cả những mạch không thể kết nối được, góp phần giúp học sinh hiểu sâu hơn thông qua quá trình tìm hiểu.