Giới thiệu thí nghiệm Vật lý Hệ thống điện trong gia đình – NOBOOK

Giới thiệu về thí nghiệm hệ thống điện trong gia đình

Hệ thống logic mạch điện trong nhà được NOBOOK thiết kế:

  • Mô phỏng các phương pháp đấu dây khác nhau của mạch điện trong nhà
  • Có thể nối tự do
  • Có thể mô phỏng sự xuất hiện của các mạch điện khác nhau trong nhà.
  • Giáo viên và học sinh có thể hiểu và khám phá mạch điện một cách an toàn. 

Một số hình ảnh giới thiệu

Giới thiệu thí nghiệm hệ thống điện trong gia đình

Cây bút kiểm thử điện

2022 10 24 203956
2022 10 24 204025