Giới thiệu thí nghiệm Vật lý Lực và chuyển động – NOBOOK

Giới thiệu

Thí nghiệm Lực và Chuyển động của NOBOOK động cung cấp các thiết bị thí nghiệm như:

 • Vật thể chuyển động
 • Lò xo
 • Dây nhẹ
 • Thanh đèn
 • Thanh dẫn hướng và điện tích
 • Đồng thời tích hợp các môi trường thí nghiệm như trường hấp dẫn, điện trường, từ trường, vạn vật hấp dẫn.

Hỗ trợ xây dựng các thí nghiệm theo ý muốn, bao gồm một số thí nghiệm thông thường như:

 • Chuyển động rơi tự do
 • Chuyển động ném ngang
 • Định luật bảo toàn cơ năng
 • Thí nghiệm bảo toàn động lượng
 • Con lắc đơn
 • Con lắc Newton
 • Thí nghiệm dao động lò xo

Bên cạnh đó, cũng có thể hoàn thành một số thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và thậm chí quan sát được hoạt động của các vệ tinh nhân tạo của trái đất, đối với hệ mặt trời.

Các tính năng cụ thể

Trong Lực và Chuyển động, phần mềm NOBOOK cung cấp các tính năng:

 • Đo khoảng cách
 • Đo góc
 • Bắt đầu/ Tạm dừng
 • Tốc độ

Đo khoảng cách

Giữ và kéo trên một đối tượng chuyển động (hoặc trường hấp dẫn/ điện tích điểm/ điểm tham chiếu) đến một đối tượng chuyển động khác (hoặc trường hấp dẫn/ điện tích điểm/ điểm tham chiếu) để đo khoảng cách giữa chúng.

thí nghiệm lực và chuyển động
2022 10 24 195938

Đo góc

Giữ và kéo trên một đối tượng đang chuyển động (hoặc trường hấp dẫn/ điện tích điểm/ điểm tham chiếu) đến một đối tượng chuyển động khác (hoặc trường hấp dẫn/ điện tích điểm / điểm tham chiếu) và tiếp tục kéo một đối tượng khác để đo góc giữa chúng.

2022 10 24 195938

Bắt đầu/ Tạm dừng

Nhấp vào [Bắt đầu] để bắt đầu trạng thái chuyển động của thí nghiệm; nhấp vào [Tạm dừng] để tạm dừng thí nghiệm.

2022 11 01 143956

Tốc độ

Trượt thanh tốc độ để điều chỉnh tốc độ chuyển động của cảnh.

2022 10 24 195958