Giới thiệu thí nghiệm Vật lý Nhiệt học – NOBOOK

Với các thí nghiệm Vật lý Nhiệt học trên NOBOOK, ta có thể: 

  • Tự do sáng tạo và lắp ráp các thí nghiệm mới. 
  • Củng cố và khám phá những kiến thức vật lý mới.
  • Không hạn chế, có thể tiến hành thí nghiệm so sánh
  • Hiện tượng rõ ràng, dễ quan sát, thao tác
  • Thí nghiệm đơn giản, dễ sử dụng

Một số hình ảnh minh họa

1. Thí nghiệm đốt đèn cồn

thí nghiệm vật lý nhiệt học
2022 10 20 174606

2. Thí nghiệm dùng nhiệt kế

2022 10 20 174801

3. Thí nghiệm NO2

2022 10 20 174930
2022 10 20 174936

3. Dùng đồng hồ đếm thời gian

2022 10 20 175011