Giới thiệu thí nghiệm Vật lý Quang học – NOBOOK

Với thí nghiệm Vật lý Quang học trên NOBOOK, ta có thể thấy: 

  • Trực quan hóa về khúc xạ, phản xạ, tán xạ, v.v.
  • Tạo nên các thí nghiệm “lý tưởng” và “không lý tưởng” trong sách giáo khoa.
  • Thiết bị có thể xoay và đặt góc tùy ý, khắc phục được những nhược điểm của thí nghiệm truyền thống như yêu cầu cao về môi trường thí nghiệm, thao tác không dễ dàng , và các hiện tượng khó quan sát.

thí nghiệm vật lý quang học
2022 10 20 170523