HANDBOOK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG QUẢN TRỊ ADMIN DASHBOARD #

Cổng quản trị giúp nhà trường dễ dàng điều chỉnh và quản lý tất cả các thông tin về học liệu, lớp học, giáo viên và học viên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG #

Giáo viên dễ dàng sử dụng công cụ dạy học của ClassIn để thúc đẩy tương tác lớp học, sáng tạo hơn trong phương pháp tiếp cận học viên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH #

Giao diện cho phép Phụ huynh và Học Sinh nhanh chóng vào lớp, thuận tiện hơn trong việc làm bài, trao đổi với Giáo viên thông qua 1 ứng dụng.

install classin