Hướng dẫn cách tạo gói chuẩn bị bài học trên ClassIn

Gói chuẩn bị bài học của ClassIn là một tính năng mới cho phép giáo viên tạo một file nội dung hỗn hợp bao gồm “My Drive” và “Authorized Resources“. Sau đó, giáo viên có thể mở file ấy trong lớp học của mình.
Trước đây, giáo viên phải tìm và truy cập file bài giảng cần cho phần soạn bài lesson của mình rất khó khăn, nhưng giờ đây, họ chỉ cần tạo gói chuẩn bị về “My Drive” và mở file đó trong Lesson rất dễ dàng 

Cách tạo gói chuẩn bị bài học:

Bước 1: Vào Cloudisk

Bước 2: Vào Create (Tạo) và chọn Prep Package (Gói chuấn bị bài học)

Bước 3: Chỉnh sửa tên gói chuẩn bị, chọn các file cần thiết cho phần soạn bài của mình và nhấn ok để hoàn thành.

Bước 4: (Đối với các tài khoản master) để có thể share tệp prep package đến giáo viên, cần copy hoặc move tệp này vào các folder khác có trong My Drive 

Bước 5: Tại Dashboard, trong phần Course drive của course information, cần tìm và chọn folder có chưa tệp Prep Package

1
2
3
4
5