Hướng dẫn một số thao tác cơ bản trong NOBOOK Vật lý

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn một số thao tác cơ bản trong NOBOOK Vật lý. Hy vọng với bài hướng dẫn này có thể giúp người dùng có thể nắm được các thao tác cơ bản khi thực hiện thí nghiệm Vật lý NOBOOK.

Trong màn hình tạo thí nghiệm

hướng dẫn một số thao tác cơ bản trong NOBOOK vật lý

Save: Cho phép người dùng lưu lại thí nghiệm đã tạo.

Empty: Cho phép người xóa thí nghiệm đã tạo, trả lại bảng trống.

save

Để đặt tên cho thí nghiệm, cần thao tác như sau:

1. Chọn biểu tượng cây bút chì

2. Đặt tên cho thí nghiệm

rename

Nhóm các tính năng để thực hiện thí nghiệm.

right

Người dùng có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ:

  • Tài liệu hướng dẫn của NOBOOK
  • Cộng đồng
  • Trang web chính thức của NOBOOK

help

Để phóng to màn hình thí nghiệm, chọn biểu tượng mũi tên >.

2022 10 24 210316

Để thu nhỏ màn hình thí nghiệm, chọn biểu tượng mũi tên <.

2022 10 24 210328

Người dùng có thể chọn các tính năng vật lý từ danh sách các tính năng.

2022 10 24 210351

Người dùng có thể thu phóng màn hình thí nghiệm to hay nhỏ tùy theo nhu cầu.

2022 10 24 210420