Hướng dẫn cách tạo/lưu/xóa thí nghiệm trong ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách tạo/lưu/xóa thí nghiệm trong phần mềm thí nghiệm ảo NOBOOK

1. Cách tạo thí nghiệm mới trong NOBOOK

Có hai cách để tạo thí nghiệm mới:

Cách 1: Chọn thí nghiệm có sẵn trong Nobook

Cách 2: Chọn New để tạo một thí nghiệm trống mới

tạo/lưu/xóa thí nghiệm
phongtaomoi

2. Cách lưu thí nghiệm trong Nobook

Chọn Save

luu

Các thí nghiệm được lưu sẽ hiển thị tại My Experiments

my experiments

3. Cách xóa các thí nghiệm trong Nobook

Tại My Experiments, chọn ba chấm tại thí nghiệm cần xóa, chọn Delete

xóa thí nghiệm
lưu ý
Lưu ý: các thí nghiệm bị xóa sẽ không thể được chỉnh sửa

Các thí nghiệm bị xóa sẽ được hiển thị trong mục Trash và vẫn tồn tại trong vòng 30 ngày

Trash
thí nghiệm bị xóa

Để khôi phục các thí nghiệm bị xóa:

Cách 1: chọn Restore, tick chọn thí nghiệm muốn khôi phục, chọn Restore

restore
restore

Cách 2: chọn ba chấm tại thí nghiệm muốn khôi phục, chọn Restore

restore

Xem hướng dẫn tải ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook Tại đây