LMS: Hướng dẫn giao bài tập về nhà – Task trên ứng dụng ClassIn

Song song với việc dạy học, giáo viên có thể giao bài tập hoặc các task cho học sinh thông qua công cụ Task trong ứng dụng ClassIn. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách tạo bài tập về nhà cho học sinh.

Để việc giao bài tập diễn ra được thuận lợi, giao viên nên upload sẵn assignment lên Cloud Disk. Cách upload tài liệu lên Cloud Disk xem chi tiết tại đây.

Bước 1: Sau khi chọn Course cần giao bài tập, tại cửa sổ lớp học, chọn tab Course, tiếp đến, chọn Create, và cuối cùng chọn Task.

Bước 2: Sau khi hộp thoại Task xuất hiện, giáo viên có thể nhập vào tiêu đề của bài task. Sau đó, chọn Select Task Resources để lấy bài tập đã upload lên Cloud Disk trước đó, hoặc nhập vào nội dung bài tập mới.

Bước 3: Tại mục Content, giáo viên có thể tùy chỉnh các loại bài tập dưới các dạng như sau:

 • Gõ kí tự tự do
 • Hình ảnh
 • Văn bản
 • Video
 • Âm thanh (voice)
 • Chèn link đính kèm.

Sau khi đã hoàn tất điều chỉnh nội dung bài tập, chọn Save to Task Bank để lưu bài tập lên Cloud Disk (nếu muốn tải bài tập này lên Cloud Disk).

Đồng thời, giáo viên cũng có thể nhập vào đáp án của bài tập này, thông qua nút Add Answer. 

Về việc hiển thị đáp án, giáo viên có các lựa chọn sau:

 • Ẩn đáp án
 • Hiện đáp án ngay tại thời điểm vừa đăng bài tập
 • Hiện đáp án cho học sinh sau khi học sinh nộp bài.
 • Hiện đáp án cho học sinh sau khi bài làm đã được giáo viên chấm điểm.
 • Hiện đáp án cho học sinh sau khi kết thúc thời hạn của bài tập này.

Bước 4: 

Tại mục Class, giáo viên có thể chọn lớp cần đăng bài tập.

Tại mục Unit, giáo viên có thể chọn unit cần đăng bài tập.

Tại mục Students, chọn học sinh cụ thể để làm bài tập. Lưu ý, nếu để mặc định, tất cả học sinh trong lớp đều có thể thấy và làm được bài tập này.

Tại phần Teacher, nếu ta hiện đang là head-teacher (giáo viên chủ nhiệm) của khóa học, có thể tùy chọn danh sách các giáo viên để giao bài tập trong khóa học.

Tại ô Start Time và Finish Time, điền thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của bài tập.

Lưu ý, hiện tại, ClassIn có hỗ trợ tính năng “no deadline”.

Tại mục Grade, giáo viên có thể tham khảo tại đây

Tại mục Competency, giáo viên có thể tham khảo tại đây.

Tại mục More:

 • Show Task: Có thể chọn hiển thị tất cả các bài làm hoặc chỉ hiển thị các bài làm xuất sắc.
 • Các loại hiển thị: Hiển thị ngay tại thời điểm đăng bài, cho phép học sinh xem bài của nhau ngay sau khi nộp bài tập, xem bài của nhau sau khi giáo viên đã sửa bài tập, xem bài của nhau sau khi kết thúc thời gian làm bài.
 •  Allow Make-up: Giáo viên có thể tùy chỉnh cho phép nộp bài tập trễ sau thời gian quy định.
 • Allow students to download attachments: cho phép học sinh tải file đính kèm giáo viên đã gửi.
 • Open to late comers: Cho phép học sinh vào lớp muộn nộp bài tập.

Giáo viên có thể lựa chọn giữa việc Lưu nháp Giao bài tập.