LMS: Hướng dẫn sử dụng “Grading Plan”

Bài tập về nhà là một phần không thể thiếu cho quá trình dạy và học, giúp học sinh luyện tập và cũng cố lại những kiến thức đã học. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn thầy cô cách thiết lập Grading Plan trong phần giao bài tập về nhà (Task).

Grading Plan là công cụ để hỗ trợ thầy cô chấm điểm hoặc đưa ra các hình thức điểm số theo nhu cầu của thầy cô như hình thức chữ cái ABCD hay thang điểm 0-10.

1. Đối với máy tính/laptop

1.1 Cách sử dụng

Bước 1: Tại cửa sổ lớp học muốn tạo Grading Plan, thầy cô chọn Course, sau đó bấm chọn Create.

Picture1

Bước 2: Sau đó, chọn mục Task.

Picture2

Bước 3: Khi ta kéo xuống, ở bên phải phần Task sẽ có mục Grade, đây là mục dùng để tạo Grading Plan.

Picture3

2.2 Cách chọn điểm tối đa

Lưu ý: Điểm tối đa mặc định là 100. Giáo viên có thể chỉnh sửa mức điểm tối đa hoặc không cho điểm (điểm số phản ảnh tầm quan trọng của các hoạt động trong ‘unit’).

Picture4

2.3 Cách chọn kiểu hiển thị điểm

Picture5

2.4 Cách chọn hiển thị điểm theo ý muốn của mình

Picture6
Picture7
Picture8

– ‘Grading plan’ sẽ quyết định điểm số cuối cùng của các hoạt động, và giáo viên có thể tùy ý thêm hoặc bớt ‘Grading plan’.

– “Marking” và “Percentage” không thể bị xóa/chỉnh sửa; “Order of Merit” và “ABCD” có thể bị xóa/chỉnh sửa.

Lưu ý: Sẽ có 4 grading plans cho lớp cũ và 3 grading plans cho các lớp mới được tạo (không có xếp loại như excellent, good, average,…).

2.5 Chọn hoặc tạo quy cách chấm điểm

Picture9

– Trong lần cập nhật mới này ClassIn có hỗ trợ tính năng tự động chấm điểm. Hệ thống có thể tự chấm điểm sau khi giáo viên đã chọn mục cho phép tự động chấm điểm.

3. Đối với thiết bị di động

Picture10

Lưu ý: Không có mục ‘Create’ đối với Grading display plans.