LMS: Hướng dẫn sử dụng tính năng Discussion

Song song với việc dạy học, giáo viên có thể tạo cuộc thảo luận cho học sinh thông qua tính năng Discussion trong ứng dụng ClassIn. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách tạo Discussion cho học sinh.

Bước 1: Sau khi chọn Course cần tạo Discussion, tại cửa sổ lớp học, chọn tab Course, tiếp đến, chọn Create, và cuối cùng chọn Discussion.

2024 04 03 135304

Bước 2: Sau khi hộp thoại Discussion xuất hiện, giáo viên có thể nhập vào tiêu đề của cuộc thảo luận. 

Tại mục Content, giáo viên có thể tùy chỉnh nội dung dưới các dạng như sau:

  • Gõ kí tự tự do
  • Hình ảnh
  • Văn bản
  • Video
  • Âm thanh (voice)
  • Chèn link đính kèm.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể lựa chọn Đăng hoặc Lưu nháp một cuộc thảo luận.

2024 04 03 135411

Hình bên dưới là giao diện đã tạo thành công một cuộc thảo luận.

2024 04 03 135649

Lưu ý:

  • Sau khi giáo viên đăng cuộc thảo luận, học sinh có thể bình luận bên dưới.
  • Cả giáo viên và học sinh đều có thể bình luận và like.
  • Giáo viên có thể chọn các học sinh được tham gia thảo luận, cũng như chấm điểm các học sinh đó
  • Hiện tại, tính năng này chỉ hỗ trợ dưới dạng văn bản.