LMS: Hướng dẫn theo dõi bảng đánh giá

Đánh giá học sinh sẽ được hiển thị trong phần Grades.

 • Điểm số được hình thành từ 2 phần là điểm học tập và điểm rèn luyện.
 • Grading plans có hỗ trợ chỉnh sửa trong phần cài đặt.
 • Điểm tổng của học sinh sẽ được tính tự động dựa trên các hoạt động khác nhau diễn ra trong các Unit.
 • Phần “results” sẽ là điểm tổng của học sinh được hiển thị trong lớp.
 • Nếu một hoạt động gắn liền với nhiều chỉ số rèn luyện, thì điểm tổng của học sinh chính là tổng điểm rèn luyện.
 • Người dùng có thể xuất các dữ liệu điểm về máy.

Màn hình hiển thị bên phía giáo viên :

Grades

Màn hình bên phía học viên:

Grades

Grades for activities (điểm số của các hoạt động)

Chi tiết:

 • Tiến độ học tập sẽ được hiển thị kế bên tên của học sinh. 5/5 nghĩa là có 5 hoạt động đã diễn ra và học sinh đã hoàn thành cả 5. 
 • Công thức tính phần trăm số điểm: Tổng điểm học sinh chia cho điểm đầy đủ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2). Bao gồm các hoạt động đã “finished” hoặc “reviewed” 

VD: Có 3 hoạt động trong 1 unit, điểm đầy đủ (full marks) của học sinh là 300 và tổng điểm (total score) của học sinh là 150. Khi đó tỷ lệ phần trăm hiển thị sẽ là 50%.

Hình minh họa:

Grades

Minh họa cách tính điểm hoạt động dựa vào điêm thành phần trong hình minh họa bên dưới:

 • Tổng điểm của Test: 26 
 • Tổng điểm của Task 1: 100 
 • Tổng điểm của Discussion và tổng điểm của Task 2: 100 (A=100, B=90); Vậy tổng các điểm là 326 
 • Tổng điểm của Mike=(24+100+100+90)÷326×100%=96.32%
 • Tổng điểm của Terrance=(26+100+100+90)÷ 326×100%=96.93%

Grades

Grades for Competencies (điểm kỹ năng)

Chi tiết:

 • Điểm Competency: Là điểm của học sinh về các ‘activity’ liên quan tới một ‘competency’ / điểm đầy đủ của các ‘activity’ liên quan tới ‘competency’ 
 • Tổng điểm các competencies: Là điểm của học sinh về các ‘activities’ liên quan tới nhiều ‘competencies’/ điểm đầy đủ của các ‘activities’ liên quan tới ‘competencies’ 
 • Chỉ gồm những hoạt động đã hoàn thành hoặc đã được chấm điểm

Hình minh họa:
Grades

Minh họa cách tính điểm kỹ năng dựa vào điểm thành phần trong hình minh họa phía dưới:

Tổng điểm Competencies = Điểm của từng Activity chia cho Tổng điểm Activity quy định theo Competency 

Ví dụ: 

 • Điềm tổng của Activity là 100, trong đó có 4 competencies 
 • James và Terrace có 90 Vậy tổng điểm Competencies=90÷100×100%=90

Grades
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm

Khám Phá

Đôi nét về ClassIn

Ứng dụng ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.