LMS: Học liệu (Resources)

Khi học trực tiếp, học sinh và giáo viên thường sẽ trao đổi tài liệu học tập với nhau để có thể học tốt hơn thì tính năng ‘Resources’ hay còn gọi là ‘Kho học liệu’ cũng tương tự như thế, đó là nơi mà cả giáo viên lẫn học sinh đều có thể đăng tải các tài liệu (có hỗ trợ file âm thanh) và truy cập, nhằm giúp đa dạng hóa lượng kiến thức, thông tin trong quá trình học.

Để mở được Resources (Học liệu), ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sau khi chúng ta chọn Course cần tạo Resources, tại cửa sổ lớp học, chọn tab Course, tiếp đến, chọn Create, và cuối cùng chọn Resources.

resource 1

Bước 2: Sau khi hộp thoại Resources xuất hiện, giáo viên có thể nhập vào tiêu đề của Resources.

– Tại mục Content, giáo viên có thể tùy chỉnh các nội dung như sau:

  • Gõ kí tự tự do
  • File âm thanh
  • Drive files
  • Local files
  • URL

Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể Đăng hoặc Lưu Nháp Resources.

resource 2

Hình bên dưới là giao diện đã tạo thành công một Resources.

resource 3

Lưu ý:

– Mặc định cho phép học sinh tải các tài liệu đính kèm.

– Mỗi tệp đính kèm đều có giới hạn dung lượng là 500MB, ở mỗi Activity, số lượng tệp đính kèm tối đa là 15 / loại tệp và tổng 45 tệp (Chỉ có 3 loại tệp hỗ trợ).

– Hệ thống hiển thị là ‘Viewed’ (đã xem) sau khi học sinh truy cập vào file học liệu.

Resources sẽ không thể bị xóa/chỉnh sửa trên Mobile.