LMS: Tạo khóa học bằng video (Recorded Course) trên ứng dụng ClassIn

Nhằm hỗ trợ các thầy cô tạo các tiết học giảng dạy bằng video hoặc yêu cầu học sinh cần coi video trước để chuẩn bị bài trước khi lớp học diễn ra. ClassIn đã thêm vào tính năng tạo các khóa học được ghi lại Recored Course. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho người dùng cách tạo Recorded Course – một trong những tính năng vô cùng hữu ích cho quá trình giảng dạy của các thầy cô.

Lưu ý: Giáo viên có thể tải các khóa học đã được ghi hình từ ClassIn/CamIn/ các nền tảng khác lên ClassIn 5.0(LMS)

Các bước tạo Recorded Course trên ứng dụng ClassIn

Bước 1: Trên giao diện app ClassIn, thầy cô chọn lớp học muốn thêm sau đó chọn tab Khóa học (Course) chọn Tạo mới (Create) – Khóa học đã ghi hình (Recorded Course)

Bước 2: Giáo viên sẽ đặt tên và các phần chú thích hướng dẫn cho video được ghi hình