Nhận diện hoạt động của thiết bị trong thí nghiệm

Sau khi đã lắp đặt xong mạch điện, và cần kiểm tra xem mạch điện có hoạt động bình thường hay không, người dùng có thể dùng tính năng Nhận diện hoạt động của thiết bị trong thí nghiệm để kiểm tra.

Cách sử dụng theo như các bước ở dưới đây:

Bước 1: Lắp đặt hoàn tất các mạch điện.

Bước 2: Chọn biểu tượng Nhận diện ở bên trên, góc phải màn hình.

2022 11 02 104321

Bước 3: Xem phần thiết bị nào đang phát sáng, thì đó chính là những nơi có thể hoạt động được một cách bình thường.

Như mạch điện ở bên dưới, thí nghiệm hoạt động bình thường, nên tất cả các thiết bị đều phát sáng.

2022 11 02 104553

Ta có thể thử với trường hợp lắp đặt các mạch điện sai, chẳng hạn như với trường hợp ở hình bên dưới. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị ra nhắc nhở ở phần thiết bị đã bị lắp đặt sai, sau khi chỉnh sửa lại cho chính xác thì thông báo này sẽ biến mất.

2022 11 02 104707