Trang quản lý của Trang Cộng tác ( Collabspace Pop-up)

Pop-up là mục quản lý các trang trong Cộng tác (Collabspace) theo dạng danh sách mà bạn có thể theo sát cả các trang con bên trong. Chỉ cần bấm vào dấu mũi tên kế, danh sách trang con sẽ được trổ ra. Cấu trúc của trang Pop-up bao gồm 3 phần mà bạn cần lưu ý bên dưới:

                                                     Menu #

Search #

Trong Pop-up, bạn có thể tìm kiếm từ các trang chính tới các trang phụ một cách nhanh chóng   Chức năng này sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm bao gồm các trang, tiêu đề, nội dung, tệp đính kèm và bình luận có liên quan đến từ khóa của bạn.

Search

Hướng dẫn sử dụng Search

Search

Import #

Tính năng Import trong cho phép bạn nhập dữ liệu từ file word (docs, docx) vào một cách dễ dàng vào trang Cộng tác. Thay vì nhập dữ liệu thủ công, bạn có thể import dữ liệu vào để tiết kiệm thời gian và công sức.

Import

Hướng dẫn sử dụng Import

Import

Trash Section #

Trash Section là nơi lưu trữ các trang đã bị xóa. Bạn có thể truy cập Trash Section để xem lại các mục đã xóa, lựa chọn khôi phục (Restore) hoặc xóa vĩnh viễn (Delete chúng.

Trash

Hướng dẫn sử dụng Trash Section

Trash 1

Open in sidebar #

Bạn có thể chỉnh sửa, hoặc nhập nội dung ở các dòng khác nhau hoặc các trang khác nhau một cách nhanh gọn mà không cần chuyển đổi nhiều lần bằng chức năng Open in sidebar.

Open in sidebar

Nếu như bạn muốn nhân bản trang nội dung mà bạn đang viết (Duplicate) hoặc muốn xóa đi bản sao và bạn đã nhầm nhân bản (Move to trash), thực hiện nó theo hướng dẫn sau đây:

Duplicate Move to trash

                                               Mở rộng #

Content #

Bạn có thể nắm rõ các đầu mục Heading 1,2,3,4 và thao tác nhanh chóng tới phần mục lớn này bằng cách mở nút Content. Chức năng này sẽ là một công cụ cần thiết khi nội dung bài giảng hoặc dự án của bạn có nhiều lớp nội dung và đầu mục.

Hướng dẫn sử dụng Content

Content 1

Historical Records #

Trang cộng tác (Collabspace) hỗ trợ bạn có thể xem được lịch sử thao tác qua mục Historical records. 

Tại mục này, bạn có thể chỉnh sửa và khôi phục lại những nội dung cũ bằng cách chọn nút “Restore”.

Historical Records