Hướng dẫn cách sử dụng cơ bản các công cụ trong thí nghiệm Vật lý NOBOOK

Để sử dụng cơ bản các công cụ trong thí nghiệm Vật lý NOBOOK, đầu tiên, người dùng cần chọn đúng tính năng mà mình muốn thực hiện thí nghiệm.

Ở đây, chúng ta sẽ lấy ví dụ ở tính năng Điện và Từ tính.

Bước 1: Xem danh sách các công cụ hiện có ở phía bên phải của phần mềm.

sử dụng cơ bản các công cụ trong thí nghiệm vật lý

Bước 2: Chọn các thiết bị cần thiết cho thí nghiệm, bằng cách nhấn vào thiết bị.

Bước 3: Chúng ta có thể xem thông tin mô tả về thiết bị cũng như các lựa chọn liên quan.

Lưu ý: Đối với từng loại thiết bị khác nhau, ta sẽ có các tùy chọn khác nhau. 

2022 11 02 105752
2022 11 02 105817

Lấy ví dụ công cụ Pin, ta có thể thấy ở đây có các tùy chọn, tương ứng với:

  • Đảo chiều đầu pin

2022 11 02 105851

  • Cài đặt

2022 11 02 105911

  • Xóa thiết bị

Bước 4: Nhấn giữ vào một thiết bị để di chuyển đến vị trí cần thiết.

Trường hợp đặc biệt

Với tính năng Lực và chuyển động, phần mềm cung cấp thêm một tính năng để giúp thuận tiện hơn trong việc sao chép các thiết bị. 

Đầu tiên, truy cập vào tính năng Lực và chuyển động.

Sau đó, chọn một thiết bị và chỉnh sửa các thông số theo nhu cầu của thí nghiệm.

2022 11 02 110613

Sau khi đã cài đặt hoàn tất, nhấn vào thiết bị đó rồi chọn biểu tượng sao chép.

2022 11 02 110743

Sau đó, một thiết bị với các thông số tương tự sẽ được tạo ra.

2022 11 02 110818