Hướng dẫn sử dụng nâng cao các công cụ trong thí nghiệm Vật lý NOBOOK

Để sử dụng nâng cao các công cụ trong thí nghiệm Vật lý NOBOOK, đầu tiên, người dùng cần chọn đúng tính năng mà mình muốn thực hiện thí nghiệm.

Bước 1: Xem danh sách các công cụ hiện có ở phía bên phải của phần mềm.

Bước 2: Chọn các công cụ cần thiết cho thí nghiệm, bằng cách nhấn vào thiết bị.

Bước 3: Chúng ta có thể chọn xoay theo góc với những thiết bị có thể xoay, ở đây ta sẽ lấy ví dụ ở tính năng Cơ học.

sử dụng nâng cao các công cụ trong thí nghiệm vật lý

Bước 4: Chúng ta có thể điều chỉnh kích thước của công cụ bằng cách nhấn vào các góc của thiết bị rồi kéo ra hoặc thu nhỏ lại.

2022 11 02 111740

Bước 5: Khi thiết bị hiện tại có thể được kết nối (kết hợp) với thiết bị khác, hãy kéo thiết bị (hoặc một phần nhất định) đến khu vực tương ứng của thiết bị khác để kết nối (kết hợp) hai thiết bị lại.

Bước 6: Mô phỏng hoạt động thí nghiệm thực tế.

Khi vận hành thiết bị, chúng ta có thể mô phỏng hoạt động thí nghiệm theo các cách sau.

Nhấp vào toàn bộ công cụ để bắt đầu thí nghiệm

Nhấp vào khu vực của thiết bị để bắt đầu thí nghiệm. Ví dụ như ở đây, chúng ta sẽ biểu diễn áp suất chất lỏng ở phía bên trái của đoạn video sau:

GIF

Bấm vào một phần để thực hiện thí nghiệm.

Xem video minh họa ở thí nghiệm bên phải.

GIF

Kéo và thả toàn bộ thiết bị

Kéo và thả thiết bị để thực hiện thí nghiệm. Chẳng hạn như lực kế lò xo và mã móc như ví dụ bên dưới.

GIF

Kéo các bộ phận để thực hiện

Kéo các bộ phận của thiết bị để thực hiện thí nghiệm. Chẳng hạn như bộ lưu biến trượt và cung cấp điện ở ví dụ bên dưới:

GIF

Sử dụng nút Đổ

Kéo thùng chứa chất lỏng đến mép thùng khác (hoặc thiết bị khác có thể đổ) vào.

Sau đó, kéo nút [Đổ] xuất hiện để điều chỉnh lượng chất lỏng mong muốn đổ vào.

Cuối cùng, đổ chất lỏng đó vào thùng khác.

GIF

Vận hành thiết bị điển hình

Nối dây:

Vẽ một dây từ đầu cuối A đến vùng cảm ứng của đầu cuối B để nối hai đầu bằng một sợi dây.

Ta có thể xem chi tiết ở ví dụ bên trái ở video bên dưới.

Bên cạnh đó, ta cũng có thể kéo đầu nối A của dây đến vùng cảm ứng của đầu cuối B để kết nối đầu cuối với dây. Cụ thể, ta xem ví dụ ở bên phải của đoạn video bên dưới.

GIF
2GIF