Tạo & cấp quyền tài khoản phụ (Sub-account)

Tài khoản của nhà trường là SĐT di động hoặc Email của pháp nhân hoặc người phụ trách của nhà trường. Tài khoản này tương đương với tài khoản của quản trị viên có quyền cao nhất.
Một cá nhân chỉ có thể đăng kí một tài khoản chính và tạo nhiều tài khoản phụ dưới quyền tài khoản chính đó để phối hợp quản lí trường.
Tùy vào nhu cầu của trường, việc tạo thêm các tài khoản phụ và kiểm tra quyền quản lí tương ứng cho từng tài khoản phụ sẽ giúp thực hiện công việc hiệu quả hơn. Để bảo mật thông tin, hãy lưu ý tính bảo mật của các tài khoản của trường.

Hướng dẫn thêm tài khoản phụ (Sub – Account) #

Lưu ý: Chỉ có Tài khoản chính (Master account) mới được quyền tạo thêm Tài khoản phụ (Sub-account).

Bước 1: Truy cập vào Trang quản lý (Dashboard) www.classin.com và đăng nhập với tài khoản Master

Bước 2: Tại mục Hồ sơ (Profile), chọn mục Tài khoản phụ (Sub-account), sau đó chọn Thêm tài khoản phụ (Add Sub-account)

add sub account 1

Miêu tả các quyền được cấp:

Giảng dạy (Teaching): Quản lý các Khóa học (Coures), Bài học (Lessons), Giáo viên (Teachers), Học viên (Students).

Kho (Storage): Quản lý Học liệu (Courseware) và phần Ghi hình bài giảng (Record)

Hoạt động lớp học (Classwork): Quản lý các hoạt động trong lớp học như Phát lại trực tiếp (Live & Playback), Dữ liệu giảng dạy (Teaching Data), Bài tập (Task), Bài kiểm tra (Test).

Lớp học (Class): Quản lý việc Giám sát lớp học (Monitor) và Tìm kiếm tài khoản (Account search).

Tài chính (Finance): Quản lý các chi phí, tài chính của trường học.

Hồ sơ (Profile): Quản lý các phần Cài đặt lớp học (Setting)Tích hợp API (API).

– Quyền của khách hàng (Client Permission): Cho phép khách hàng tạo Lớp học công khai (Public Lesson).

add sub account 2

LƯU Ý: Vui lòng không tick chọn phần Tạo khóa học công khai/Lớp học (Create Public Lesson/Class) khi tạo tài khoản phụ nếu như nhà trường không muốn tài khoản này bị tính vào danh sách Giáo Viên. 

Tài khoản phụ sau khi được cấp quyền này sẽ ngay lập tức được tính vào danh sách Giáo Viên và không thể thay đổi.

vET0DS9MAAAAASUVORK5CYII=

Sau khi đã chọn quyền xong, click chọn vào OK để hoàn tất.

add sub account 3

Đây là giao diện sau khi thêm hoàn tất Tài khoản phụ (Sub-account) vào trường

Về ClassIn

ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.

Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm