Tạo Liveworksheets trên ClassIn

Video hướng dẫn tạo Liveworksheets

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9O9ABuxjM

Liveworksheets.com là trang web được sử dụng để tạo những bài tập tương tác. Chỉ cần chuẩn bị sẵn tập tin pdf/png/jpg, Liveworksheets sẽ giúp bạn biến chúng trở thành những bài tập thú vị như điền vào ô trống, kéo thả hình ảnh, chọn trắc nghiệm… Đặc biệt, mọi người có thể sử dụng Liveworksheets ngay trong ClassIn thông qua định dạng file đặc biệt EDU.

Để sử dụng bài tập Liveworksheets trên ClassIn, bạn cần làm các bước sau:

Bước 1: Tạo và tải file liveworksheets.edu

Liveworksheets
Liveworksheets

Tạo File Liveworksheet tại đây: Tạo tệp tin EDU.

Bước 2: Upload File liveworksheets.edu lên cloudDisk

Liveworksheets

Bước 3: Mở File liveworksheets.edu trong lớp học

Đây là file mà học sinh sẽ làm bài tập tương tác trên đó, sau khi hoàn thành học sinh chọn Finish để hoàn thành bài tập.

Giáo viên có thể thay đổi kích thước, phóng to và thu nhỏ cho phù hợp. Giáo viên nên điều chỉnh sao cho cả học sinh sử dụng Laptop và điện thoại di động đều có thể nhìn rõ.

Lưu ý: Để đảm bảo học sinh trên di động vẫn có thể thao tác dễ dàng, ClassIn khuyến nghị bạn nên dành khoảng 40-50% diện tích bảng đen cho File Kahoot.edu; hiện nay, ClassIn chưa hỗ trợ bài tập tương tác dạng nghe.

Liveworksheets
Liveworksheets