Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ của tính năng Cơ học trên thí nghiệm Vật lý ảo NOBOOK

Trong cơ học, phần mềm NOBOOK cung cấp các thanh công cụ của tính năng cơ học bao gồm:

 • Vẽ (Draw)
 • Vuốt (Swift)
 • Công cụ (Tools)
 • Dừng (Pause)

Vuốt

Khi chọn vuốt, thiết bị sẽ có phản ứng mạnh hơn, cung cấp thí nghiệm giống thực tế nhất có thể.

Mặc định, với tính năng cơ học, khi ta chọn kéo thả các vật dụng vào bảng đen thí nghiệm, các vật sẽ rơi tự do cho đến khi chạm mặt đất. Khi dùng tính năng vuốt, chúng ta có thể tung các vật dụng lên lại.

thanh công cụ của tính năng cơ học
2022 10 24 213808

Vẽ

Chúng ta có thể tùy chọn các mẫu hình để vẽ, bao gồm có:

 • Hình chữ nhật
 • Hình tròn
 • Sợi dây
 • Bánh răng
 • Cây bút

2022 10 20 163129

Vẽ hình chữ nhật.

2022 10 24 214012

Chúng ta cũng có thể xoay hình chữ nhật theo các góc độ tùy ý.

2022 10 24 214024

Vẽ hình tròn.

2022 10 24 214128
2022 10 24 214535
2022 10 24 214736

Công cụ

Phần mềm sẽ cung cấp các công cụ sau đây:

 • Stable: Cố định mẫu hình ở vị trí hiện tại
 • Bearing: Cho phép 2 đối tượng chồng lên nhau để kết nối chúng với nhau, và xoay quanh trục.
 • Spring: Nhấn và kéo một hình vẽ này sang hình vẽ khác, có thể kết nối chúng với lò xo.
 • Thrust: Tăng thêm lực đẩy cho hình vẽ.
 • Cut: Cho phép cắt một phần của hình vẽ.
 • Rotate: Xoay

2022 10 20 163908

Pause

Cho phép tạm dừng toàn bộ chuyển động của các hình vẽ hiện có.