Thiết lập bài tập (Assignment) từ LMS trên ứng dụng ClassIn

Bên cạnh việc học trên lớp cùng giáo viên, việc làm bài tập giúp ôn tập kiến thức cũng là phần rất quan trọng.  Giáo viên có thể giao bài tập cho học sinh thông qua công cụ Assignment trong ứng dụng ClassIn.

Bước 1: Sau khi chọn Khóa học cần giao bài tập, tại cửa sổ lớp học, chọn tab Khóa học, tiếp đến, chọn Tạo mới, và cuối cùng chọn Bài tập.

task 3

Bước 2: Sau khi hộp thoại Tạo bài tập mới xuất hiện, giáo viên có thể nhập vào tiêu đề của bài tập.
Sau đó, chọn phương thức để tải bài tập lên như tải hình ảnh, âm thanh, tải bài tập từ ClouldDisk, tải bài tập từ tệp tin trong máy và sử dụng các liên kết. Hoặc giáo viên có thể chọn tệp trong máy và kéo thả vào khung cửa số để tải lên.

task 5

Trong thư viện bài tập có 2 mục:

▪ Tài liệu được cấp quyền (Authorized): Học liệu được nhà trường cấp quyền cho giáo viên sử dụng trong lớp.

▪ ClouldDisk của tôi: Thư mục cá nhân của mỗi giáo viên, có thể lưu học liệu để giảng dạy trong lớp.

task 11

Giáo viên cũng có thể nhập  đáp án của bài tập này, thông qua nút +Thêm đáp án.

Về việc hiển thị đáp án, giáo viên có các lựa chọn sau:
▪ Không công khai câu trả lời
▪ Công khai câu trả lời ngay
▪ Công khai câu trả lời sau khi nộp
▪ Công khai câu trả sau khi phê duyệt
▪ Công khai câu trả sau khi kết thúc

task 6
task 7

Tại ô Thời gian, giáo viên hãy điền thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của bài tập.
Lưu ý: hiện tại, ClassIn có hỗ trợ tính năng “Không có thời hạn”

task 10

Tại mục Đăng lên, giáo viên có thể chọn lớp học và chọn học sinh cụ thể để giao bài tập. 

Lưu ý, nếu để mặc định, tất cả học sinh trong lớp đều có thể thấy và làm được bài tập này.

Tại phần Giáo viên, nếu ta hiện đang là head-teacher (giáo viên chủ nhiệm) của khóa học, có thể tùy chọn danh sách các giáo viên để giao bài tập trong khóa học.

Tại mục Unit, giáo viên có thể chọn unit cần đăng bài tập.

task 8

Tại mục Cài đặt nâng cao:
▪ Cho phép nộp bù sau khi đã qua hạn chót nộp bài.
▪ Cho phép học sinh xem bài làm và thành tích của nhau.

▪ Cho phép những học sinh mới vào lớp vào lớp nộp: chỉ có hiệu lực trước khi thời hạn của bài tập kết thúc.

▪ Cho phép học sinh tải tệp đính kèm:  cho phép học sinh tải file đính kèm giáo viên đã gửi.

▪ Điều kiện mở khóa: Học sinh có thể làm bài tập này sau khi đã hoàn thành các điều kiện mở 

Bước 3: Giáo viên có thể lựa chọn giữa việc Lưu nháp và Đăng bài tập,

task 9
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm

Về ClassIn

ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.