Hướng dẫn cách dùng tính năng Table trong NOBOOK

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách thực hiện tính năng Table trong phần mềm thí nghiệm ảo NOBOOK.

Để truy cập vào tính năng Table, người dùng cần bấm vào Table.

tính năng table trong thí nghiệm ảo NOBOOK

Người dùng có thể chọn kích thước của bảng, sau đó chọn Insert Table.

2022 11 01 151808

Bấm vào phần Header của mỗi cột để chọn đơn vị mong muốn.

2022 11 01 152352

Xem video bên dưới để nắm rõ hơn về thao tác.

Ta có thể nhấn chuột phải vào phần table, sẽ hiển thị danh sách các lựa chọn như hình bên dưới.

2022 11 01 152921

Ta có thể thu nhỏ lại bảng bằng cách chọn vào biểu tượng đầu tiên.

2022 11 01 153129

Hình ảnh bảng sau khi đã được thu nhỏ.

2022 11 01 153156

Chọn biểu tượng thứ hai để vào phần cài đặt của bảng, bao gồm có:

  • Đặt lại tên bảng
  • Chỉnh kích thước chữ
  • Căn chỉnh

2022 11 01 153203

Biểu tượng thứ ba: Tải table xuống dưới dạng file CSV

Biểu tượng thứ tư: Chuyển table sang dạng hình ảnh.

Biểu tượng thứ năm: Xóa bảng.