Cách trình chiếu thí nghiệm Vật lý ảo trên NOBOOK

Trình chiếu thí nghiệm Vật lý

Để truy cập vào tính năng trình chiếu thí nghiệm trên NOBOOK, người dùng cần bấm vào Show.

trình chiếu thí nghiệm Vật lý ảo trên NOBOOK

Người dùng có thể tùy chỉnh các tính năng sau khi đã Show, bao gồm:

2022 11 02 090813
  • Phóng to/Thu nhỏ thí nghiệm đang được trình chiếu
2022 11 02 090947
  • Cài đặt một số chế độ, như cách hiển thị thiết bị hay âm thanh, màu nền của thí nghiệm đang được trình chiếu.
2022 11 02 091030
  • Restart lại thí nghiệm.

Chụp màn hình thí nghiệm

Để truy cập vào tính năng chụp màn hình thí nghiệm, người dùng cần bấm vào Screenshot.

Sau khi chụp màn hình, ảnh sẽ được lưu về máy với định dạng PNG.

Lưu ý: Nếu không chọn tính năng chụp ảnh màn hình với background, thì mặc định màu nền của hình ảnh thí nghiệm sẽ là màu đen. Nếu chọn tính năng chụp ảnh màn hình với background thì hình ảnh thí nghiệm sẽ hiển thị với màu nền hiện tại.

2022 11 02 091327