Cách thao tác xoay và đổi chiều một số công cụ trong thí nghiệm Hóa học NOBOOK

Trong NOBOOK, chúng ta có thể thao tác xoay và đổi chiều một số công cụ như các bình hóa chất và giá đỡ theo bất kì hướng nào để thuận tiện hơn trong việc thí nghiệm.

Cách xoay bình hóa chất trong NOBOOK:

– Nhấp chọn bình hóa chất muốn xoay, giữ chọn biểu tượng mũi tên xoay vòng, kéo chuột để xoay.

Cách đổi chiều giá đỡ trong Nobook:

– Nhấp chọn giá đỡ muốn đổi chiều, chọn ba chấm, tại mục Direction, chọn chiều muốn thay đổi.

Xem hướng dẫn tải ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook Tại đây