Xuất thống kê Bài tập của trường (Task table)

Ngoài việc cung cấp các thông tin Bài tập qua giao diện Trang quản lý (Dashboard), ClassIn cũng hỗ trợ quản trị viên xuất thống kê Bài tập dưới dạng tệp .csv nhằm phục vụ nhu cầu thống kê, quản lý dữ liệu Bài tập.

Hướng dẫn Xuất thống kê Bài tập của trường (Task Table) #

Bước 1: Truy cập vào Trang quản lý (Dashboard) www.classin.com và đăng nhập với tài khoản Master / Sub Account, chọn Assignment, chọn Download Table

downloadtable

Các thông tin trong bảng dữ liệu Bài tập bao gồm:

 • ID khoá học (Course ID)
 • Tên khoá học (Course Name)
 • Tên bài tập (Task Title)
 • Tên giáo viên (Teacher name)
 • Số điện thoại giáo viên (Teacher mobile)
 • Email giáo viên (Teacher email)
 • Ngày tạo Bài tập (Assign time)
 • Ngày bắt đầu (Start time)
 • Hạn chót (Deadline)
 • Tình trạng Bài tập (Task Status)
 • Điểm tổng (Full Marks)
 • Điểm thấp nhất (Lowest Score)
tasktable1 1
 • Phương pháp chấm điểm (Grading Display Plan)
 • Phương pháp công khai Bài tập (Public Method)
 • Cho phép nộp trễ (Allow late)
 • Tổng số học viên làm bài (Total students)
 • Tổng số học viên nộp bài (Submission Number)
 • Tỉ lệ nộp bài (Submission Rate)
 • Số lượng nộp trễ (Late Number)
 • Số bài đã chấm (Reviewed Number)
 • Số bài trả lại (Return for revision Number)
tasktable2 1
 • Số bài nộp lại (Revised Number)
 • Số bài xuất sắc (Excellent Number)
 • Điểm trung bình (Average Score)
 • Điểm cao nhất (Highest Score)
tasktable3 1

Về ClassIn

ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.

Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm