Kết nối ClassIn với hệ sinh thái giáo dục của bạn một cách dễ dàng và hiệu quả

ClassIn kết nối với ứng dụng yêu thích của bạn thông qua tích hợp LTI để liên kết trường học của bạn và biến nó thành một không gian giảng dạy và học tập toàn diện, hiệu quả, có khả năng mở rộng và an toàn hơn.

lti

Trải nghiệm liền mạch tích hợp ClassIn LTI - Tích hợp và Chạy

Đối với giáo viên, LTI cho phép bạn:

 • Lên lịch các lớp học trực tuyến với các cài đặt có thể tùy chỉnh như người tham dự, thời lượng, hiển thị video, v.v.
 • Tham gia các lớp học đang diễn ra và quản lý lịch học.
 • Xem lại các bản ghi hình lưu trữ trên đám mây của các lớp trước đây.
 • Truy cập các phân tích học tập chuyên sâu và báo cáo học tập.
  • Dữ liệu của một lớp học, bao gồm thời gian bắt đầu, kết thúc lớp học, điểm danh, cúp thưởng/ủy quyền/giơ tay/câu trả lời được thu thập và các chi tiết khác về việc sử dụng các công cụ giảng dạy và học liệu. (Tất cả dữ liệu cũng có sẵn thông qua tải xuống bằng một cú nhấp chuột.)
  • Dữ liệu của học viên: báo cáo học tập của từng học viên có thể tải xuống.

Đối với học viên, LTI cho phép bạn:

 • Tham gia các lớp học đang diễn ra và thay đổi các lớp học sắp tới.
 • Xem lại các bản ghi hình lưu trữ trên đám mây của các lớp trước đây.

Các tính năng khác:

 • Lịch: Tất cả các lớp đã lên lịch sẽ được đồng bộ hóa với lịch.

Đẩy lùi những giới hạn với các công cụ trung gian của ClassIn​

Các chức năng có thể được triển khai với ClassIn thông qua các sản phẩm của bên thứ ba

Tham gia Cộng đồng Hội nhập của chúng tôi​

Hợp tác với ClassIn để tiếp cận toàn bộ hệ thống giáo dục ClassIn và mở ra các cơ hội phát triển.

community

Tích hợp LTI và API khác biệt như thế nào?

LTI

API

Setup

Non-tech

Techniqual required

Internal Development Team

Optional

Required

Technical requirements

Zero coding

Configure LTI on the LMS as a plugin

Coding capabilities (Full-time web front-end dev, back-end dev, PM)

Pass the parameters to the ClassIn system following our standardized API doc”

LMS

Use Canvas/Moodle/D2L/Edx as LMS

Use the LMS owned and developed by your institution

Customize

No

Yes

User account type

Can only pick 1 type for integrating:

Phone Number

Virtual Account

Email
Can use mixed type:

Phone Number

Virtual Account

Email

Data received

1/44 Data types

– Class summary data

44/44 Data types

– All available data

Data displayed

Yes

– Show at Lesson Details tab on the LMS

No

– Receive raw data with webhook

Have to download ClassIn App

Required

Required

Integration time estimation

Within an hour

14-20 working days for the fastest

Ai Có Thể Cài Đặt?

Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn hoặc liên hệ với bộ phận Bán hàng.