webinar tăng trưởng trung tâm
 • 00ngày
 • 00giờ
 • 00phút
 • 00giây

Tổng quan

 

Có thể thấy rằng, Thời đại 4.0 mở ra một kỷ nguyên mới của Big Data (Dữ liệu lớn) – khi việc phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc thấu hiểu hành vi, cá nhân hóa nội dung, và hỗ trợ tạo ra những quyết định quan trọng. Giáo dục cũng không nằm ngoài xu hướng đó.
 
Với sự trợ giúp của dữ liệu, các trường học và trung tâm giáo dục có thể dễ dàng vận hành, quản lý, theo dõi lộ trình học của học viên, hiệu quả giảng dạy của thầy cô. Bên cạnh việc tìm kiếm phương pháp đổi mới, thu thập và xử lý dữ liệu có thể nói chính xác cho các nhà quản lý cần phải làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Webinar đầu tiên của năm 2024 từ ClassIn sẽ là không gian để các chuyên gia chia sẻ và thảo luận những ý tưởng xoay quanh chủ đề Dữ liệu học tập trong giáo dục:
 
 • Cách thức xây dựng tiêu chí và khung đánh giá chất lượng đào tạo
 • Phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu học tập và đo lường hiệu quả giảng dạy
 • Kinh nghiệm đánh giá và đề xuất phương án cải thiện chất lượng đào tạo

Nội dung chính tại sự kiện

Cách thức xây dựng tiêu chí và framework đánh giá chất lượng đào tạo (trước khóa học)

Công nghệ và phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu học tập, và đo lường hiệu quả giảng dạy (trong khóa học)

Kinh nghiệm đánh giá và đề xuất phương án cải thiện chất lượng đào tạo (sau khóa học)

Diễn giả

speaker 1

Mr. Vũ Nguyễn

CEO
classIn Việt Nam

speaker 2

Mr. Hùng Phạm

Co-Founder, CAO
Clevai Math

co uyen 1

Ms. Uyên Nguyễn

Area Manager
OUP Indochina

Agenda

?

10:00 - 10:05: Giới thiệu tổng quan

10:05 - 10:30: Cách thức xây dựng tiêu chí và framework đánh giá chất lượng đào tạo

10:30 - 11:00: Công nghệ và phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu học tập, và đo lường hiệu quả giảng dạy

11:00 - 11:20: Kinh nghiệm đánh giá và đề xuất phương án cải thiện chất lượng đào tạo

11:20 - 11:45: Hỏi đáp

Đăng ký Tham dự

 • 00ngày
 • 00giờ
 • 00phút
 • 00giây

Đối tác