Thỏa thuận người dùng

Nội dung

Phiên bản: 4 tháng 3 năm 2023

 
EEO Tech Co., Ltd. (“EEO”) nhắc nhở bạn (“Người dùng”) đọc Thỏa thuận người dùng ClassIn (“Thỏa thuận”) này một cách cẩn thận và vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này trước khi đăng ký làm Người sử dụng dịch vụ và sử dụng Dịch vụ do EEO cung cấp. Vui lòng đọc kỹ để quyết định có chấp nhận hay không chấp nhận Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn trong các danh mục miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của EEO, cụ thể là các điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của EEO, điều khoản giải quyết tranh chấp và luật áp dụng. Thỏa thuận này áp dụng cho các trang web, phần mềm, ứng dụng di động và ứng dụng ClassIn Mirror (“ClassIn”).
 
 
Khi bạn điền thông tin, đọc và đồng ý với nội dung Thỏa thuận và hoàn tất mọi thủ tục đăng ký theo hướng dẫn tại trang đăng ký; hoặc sau khi bạn điền thông tin, đọc và đồng ý với Thỏa thuận này theo hướng dẫn trên trang kích hoạt và hoàn thành tất cả các thủ tục đăng ký; hoặc khi bạn thực sự sử dụng Dịch vụ thông qua các phương pháp được EEO cho phép hay chấp nhận; hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào ngụ ý đồng thuận với Thỏa thuận này, bạn sẽ được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận đầy đủ Thỏa thuận này và Thỏa thuận này sẽ là ràng buộc về mặt pháp lý đối với bạn. Bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và không thể khiếu nại rằng Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc yêu cầu hủy bỏ Thỏa thuận này vì lý do rằng bạn chưa đọc Thỏa thuận này hoặc không có phản hồi đối với yêu cầu của bạn trên EEO.
 
 
Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi hoặc bạn không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ phải nhờ người giám hộ của mình đọc Thỏa thuận này và quyết định xem có đồng ý hay không, đặc biệt chú ý đến các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng của trẻ vị thành niên. Nếu người giám hộ của bạn đồng ý với Thỏa thuận này, bạn sẽ nhờ người giám hộ của mình thiết lập tài khoản người dùng ClassIn cho bạn, và cả bạn và người giám hộ của bạn đều bị ràng buộc bởi các điều khoản sau đây và phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ.
 
 

I.Phạm vi của Thỏa thuận

1. Thỏa thuận này xác định các quyền và trách nhiệm giữa EEO và Người dùng ở bên ngoài Trung Quốc đại lục đối với việc sử dụng ClassIn. Bạn hoặc Người dùng bao gồm cá nhân hoặc pháp nhân, tổ chức chưa đăng ký pháp nhân hoặc thể nhân mà đã đăng ký, sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ. “Tổ chức” bao gồm trường học, doanh nghiệp, các đơn vị phi doanh nghiệp, studio hoặc các cá nhân giáo viên được thành lập và tồn tại hợp pháp, sử dụng dịch vụ người dùng của tổ chức (trường học) trên ClassIn.
 
2. Dịch vụ ClassIn bao gồm các sản phẩm và dịch vụ do EEO cung cấp cho Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở lớp học trực tuyến, nộp bài tập về nhà, nhắn tin tức thời, quản lý và thêm bạn bè cũng như ổ đĩa đám mây. Đôi khi, EEO có thể thay đổi Dịch vụ, tùy thuộc vào tình hình hoạt động thực tế của EEO (“Dịch vụ”).
 
3. Thỏa thuận này là Thỏa thuận dịch vụ chính giữa bạn và EEO. Mặc dù chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ có liên quan, thỏa thuận sau đây có thể bao gồm thỏa thuận bổ sung giữa bạn và EEO. Thỏa thuận bổ sung không thể tách rời khỏi Thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý như nhau. Bạn nên tuân thủ nội dung của thỏa thuận liên quan và các tài liệu được trích dẫn trong đó, bao gồm Chính sách bảo mật của ClassIn (chúng tôi coi bảo mật thông tin Người dùng và bảo vệ quyền riêng tư là cốt lõi của mình và chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách bảo mật của ClassIn cho việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn);
 
Để giải thích rõ hơn về chức năng của các dịch vụ khác nhau cho bạn, chúng tôi xây dựng các điều khoản dịch vụ đặc biệt dành cho các dịch vụ cụ thể. Bạn có thể tham khảo các điều khoản dịch vụ này trên trang sản phẩm/dịch vụ liên quan.
Với tư cách là Người sử dụng dịch vụ, bạn nên tuân thủ thỏa thuận trên và các tài liệu được trích dẫn trong đó.
 

II. Đăng ký và quản lý tài khoản người dùng

1. Người dùng phải đăng ký tài khoản ClassIn, ngoại trừ ứng dụng ClassIn Mirror không yêu cầu đăng ký tài khoản và đăng nhập, trước khi sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn sẽ phải nhờ người giám hộ đăng ký tài khoản cho bạn. Tài khoản của ClassIn phải được đăng ký thông qua, cũng như liên kết với, một số điện thoại di động. Người dùng nên sử dụng số điện thoại di động chưa từng liên kết với tài khoản ClassIn hoặc chưa bị EEO cấm dựa theo Thỏa thuận này để đăng ký tài khoản ClassIn. EEO có thể thay đổi phương thức đăng ký tài khoản dựa trên nhu cầu của khách hàng hoặc sản phẩm mà không cần thông báo thêm cho Người dùng. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ duy trì tính xác thực và hợp lệ của thông tin bạn cung cấp. Nếu thông tin bạn cung cấp là bất hợp pháp, sai sự thật, không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời, nó có thể mang lại cho bạn những hậu quả bất lợi hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan.
 
2. Với phương thức đăng ký tài khoản, bạn đồng ý rằng EEO có thể sử dụng số điện thoại di động do bạn cung cấp và/hoặc có thể tự động trích xuất số điện thoại di động của bạn và/hoặc có thể tự động trích xuất mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI) của bạn và/hoặc các thông tin khác khi đăng ký tài khoản EEO.
 
3. Quyền sở hữu bất kỳ tài khoản ClassIn nào thuộc về EEO. Người dùng có quyền sử dụng tài khoản ClassIn sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản. Quyền sử dụng thuộc về người đăng ký tài khoản ban đầu. Cho, mượn, cho thuê, chuyển nhượng và/hoặc bán đều bị cấm. EEO có quyền truy xuất tài khoản ClassIn theo quyết định riêng của mình vì lý do kinh doanh.
 
4. Khi Người dùng đăng ký tài khoản của EEO hoặc sử dụng Dịch vụ, EEO cần thu thập một số thông tin nhất định của Người dùng để EEO có thể cung cấp dịch vụ cho Người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở lớp học trực tuyến, gửi bài kiểm tra, trò chuyện, đĩa đám mây), hoặc liên hệ với Người dùng khi cần thiết. Người dùng cần biết rằng để thực hiện Thỏa thuận này, EEO cần thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng, và tuân theo Điều IV Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng trong Thỏa thuận này.
 
5. Người dùng có trách nhiệm lưu trữ thông tin tài khoản đúng cách và đảm bảo an toàn cho mật khẩu tài khoản. Trường hợp mất tài khoản và/hoặc mật khẩu do lưu trữ không phù hợp, Người dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Người dùng chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành động thực hiện bởi tài khoản đã đăng ký. Người dùng đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, Người dùng sẽ không sử dụng tài khoản và mật khẩu của người khác. Khi Người dùng nghi ngờ rằng tài khoản và/hoặc mật khẩu của mình bị người khác sử dụng, Người dùng có thể thông báo ngay cho EEO. Người dùng hiểu và đồng ý rằng cần có thời gian hợp lý để EEO thực hiện hành động đối với bất kỳ yêu cầu nào của Người dùng và các hành động chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của Người dùng có thể không tránh được hoặc ngăn chặn sự hình thành hoặc mở rộng hậu quả của hành vi vi phạm. Ngoại trừ lỗi pháp lý của EEO, EEO không chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất của Người dùng.
6. Người dùng phải tuân thủ tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này và sử dụng Dịch vụ một cách chính xác và phù hợp. Đối với Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, EEO có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ cung cấp cho Người dùng theo Thỏa thuận này. EEO cũng có quyền truy xuất tài khoản ClassIn, tên đăng nhập từ Người dùng.
 
 

III. Đặc tả hành vi người dùng

1. Người dùng cam kết rằng tất cả các tài liệu do Người dùng tạo ra, tải lên, sao chép, xuất bản và/hoặc truyền tải trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin đăng ký tài khoản như ảnh đại diện tài khoản, tên tài khoản, trạng thái tài khoản, thông tin xác minh tài khoản; các từ ngữ, tin nhắn thoại, hình ảnh, video và/hoặc thông tin được Người dùng gửi, trả lời, tự động trả lời; các trang web có liên quan được liên kết và tất cả các tài liệu khác được tạo ra trong quá trình sử dụng tài khoản Người dùng và/hoặc Dịch vụ và hành vi của Người dùng phải tuân thủ luật pháp và Thỏa thuận này. EEO có quyền quản lý thông tin mà Người dùng tải lên, phát hành hoặc truyền tải. Nếu EEO phát hiện thông tin  được Người dùng xuất bản hoặc truyền tải bị pháp luật, quy định hoặc Thỏa thuận này cấm, EEO có quyền dừng ngay việc truyền tải thông tin đó, thực hiện các biện pháp xử lý như xóa thông tin để ngăn chặn thông tin lan truyền, lưu trữ hồ sơ liên quan, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng có liên quan. EEO có thể đóng tài khoản của Người dùng nếu cần thiết.
 
2. Người dùng đồng ý không sử dụng tài khoản hoặc Dịch vụ của ClassIn để sản xuất, tải lên, sao chép, xuất bản và/hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà trên thực tế hoặc theo quan điểm hợp lý của chúng tôi là:
(1) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào (hoặc có thể dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào khi được sử dụng);
(2) tung tin thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, gây mất đoàn kết xã hội;
(3) lan truyền nội dung tục tĩu, cờ bạc, bạo lực, kinh dị và/hoặc tiếp tay cho tội phạm;
(4) xúc phạm và/hoặc bôi nhọ người khác, xâm phạm quyền của người khác;
(5) không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật và các quy định, lợi ích quốc gia, quyền hợp pháp của công dân, trật tự xã hội, đạo đức, tính trung thực của thông tin;
(6) chứa thông tin nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo hoặc đạo đức;
(7) chứa nội dung sai trái, độc hại, ép buộc, xâm phạm quyền riêng tư, quấy rối, xâm phạm, bôi nhọ, thô tục, không đứng đắn hoặc nội dung khác phản cảm về mặt đạo đức; 
(8) chứa các nội dung khác bị hạn chế hoặc bị cấm theo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hiện hành và bất kỳ quy tắc có hiệu lực pháp lý nào khác.
 
3. Người dùng không được sử dụng tài khoản hoặc Dịch vụ của ClassIn để sản xuất, tải lên, sao chép, xuất bản, truyền bá thông tin dưới đây, làm gián đoạn hoạt động bình thường của EEO và/hoặc vi phạm lợi ích của người khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào:
(1) có bất kỳ hàm ý về giới tính hoặc tình dục;
(2) chứa thông tin bạo lực, tấn công và/hoặc đe dọa;
(3) chứa thông tin quấy rối, làm phiền, ác ý và/hoặc lừa gạt;
(4) liên quan đến quyền riêng tư đối với tài liệu của các cá nhân hoặc tổ chức khác;
(5) xúc phạm danh dự, quyền đối với hình ảnh, sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, các quyền và lợi ích hợp pháp khác; 
(6) chứa các thông tin khác cũng làm gián đoạn hoạt động bình thường của Dịch vụ và/hoặc các quyền hợp pháp của người khác và/hoặc của bên thứ ba.
(7) chứa các nội dung khác bị hạn chế hoặc bị cấm theo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hiện hành và bất kỳ quy tắc có hiệu lực pháp lý nào khác. 
 
4. Mọi thông tin do Người dùng truyền tải, công bố trong quá trình sử dụng Dịch vụ không phản ánh, đại diện và không nên được xem là phản ánh, đại diện cho quan điểm, lập trường hay chính sách của EEO và EEO sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các thông tin này.
 
5. Người dùng cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và các nguyên tắc pháp lý có liên quan trong quá trình chấp nhận Dịch vụ; Quá trình này phải không vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào, không làm xáo trộn trật tự bình thường của chúng tôi, hay can thiệp vào chức năng bình thường của mạng và gây nguy hiểm cho sự an toàn của hệ thống mạng; Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(1) Truy cập hoặc đăng nhập vào các sản phẩm của EEO bằng bất kỳ cách nào không được công nhận trong Thỏa thuận này, chẳng hạn như phần mềm robot, phần mềm spider, crawler (trình thu thập thông tin web), phần mềm screen brushing, v.v.; xâm nhập trái phép vào mạng của EEO hoặc của người khác, can thiệp vào các chức năng bình thường của mạng của chúng tôi hoặc của người khác, ăn cắp dữ liệu mạng và các hoạt động khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng. Bao gồm nhưng không giới hạn ở: sử dụng, phá hủy hoặc cố gắng phá hủy, tự động tấn công, phát triển hoặc lạm dụng tài nguyên của chúng tôi hoặc các biện pháp bảo vệ an ninh mạng của chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào mà không được phép; sử dụng bất kỳ bot, spider, công cụ thu thập dữ liệu, chương trình pet grabbing, chương trình anthropomorphic hoặc những người dùng ảo khác và các phương tiện bất thường khác để tự động đọc, sao chép, chuyển và truy cập bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ, sử dụng plug-ins hoặc truy cập hệ thống của Dịch vụ thông qua các công cụ của bên thứ ba khác, nền tảng hoạt động hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà không có sự cho phép của chúng tôi; Bẻ khóa, phá hủy, xóa, sửa đổi hoặc thêm các dịch vụ mạng cũng như phần mềm và cơ sở phần cứng liên quan của các sản phẩm EEO, đồng thời xóa, sửa đổi hoặc thêm dữ liệu và chương trình ứng dụng được lưu trữ hoặc truyền trong mạng thông tin máy tính; Tải lên, sao chép, truyền tải và phổ biến bất kỳ phần mềm vi-rút hoặc mã máy tính, tệp và chương trình nào can thiệp, làm hỏng hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị liên lạc nào, can thiệp hoặc làm hỏng Dịch vụ hoặc máy chủ và mạng được kết nối với cung cấp Dịch vụ; Cung cấp cho người khác các quy trình và công cụ được sử dụng đặc biệt cho các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng, chẳng hạn như xâm nhập mạng, can thiệp vào chức năng bình thường và các biện pháp bảo vệ của mạng, đánh cắp dữ liệu mạng, v.v.; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo, thanh toán và dàn xếp và các hỗ trợ khác cho những người khác biết rằng họ đang tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng; Các hành vi khác vi phạm pháp luật và các quy định, gây nguy hiểm cho an ninh mạng máy tính.
(2) Gây ra hoặc có khả năng gây ra tải nặng bất hợp lý cho Dịch vụ bằng bất kỳ cách nào;
(3) gửi, đăng tải thông tin sai lệch hoặc ăn cắp ảnh hồ sơ của người khác, giả mạo người khác;
(4) ép buộc, gạ gẫm người khác theo dõi hoặc nhấp vào liên kết hoặc chia sẻ thông tin;
(5) bịa đặt thông tin, che giấu sự thật để lừa dối, lừa gạt người khác;
(6) xúc phạm danh dự, quyền đối với hình ảnh, sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, các quyền và lợi ích hợp pháp khác; 
(7) sử dụng tài khoản ClassIn và bất kỳ chức năng nào trong chương trình khuyến mãi, chương trình khuyến mãi kết hợp mà không có sự cho phép bằng văn bản của EEO;
(8) sử dụng các biện pháp công nghệ để tạo ra một số lượng lớn tài khoản giả mạo;
(9) sản xuất, phát hành các phương tiện, công cụ liên quan đến các hành vi nói trên hoặc quảng bá/truyền tải các phương tiện, công cụ này dù có hay không vì mục đích thương mại;
(10) vi phạm các luật, quy định và quyền hợp pháp của những Người dùng khác hoặc làm gián đoạn hoạt động bình thường của Phần mềm.
6. Người dùng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp, vô hại, chính xác, hiệu quả của thông tin khi sử dụng tài khoản ClassIn hoặc Dịch vụ. Mọi trách nhiệm pháp lý do Người dùng truyền tải do Người dùng tự chịu trách nhiệm và không liên quan đến EEO. Nếu Người dùng gây thiệt hại cho EEO hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, Người dùng phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
7. Dịch vụ do EEO cung cấp có thể bao gồm quảng cáo. Người dùng đồng ý rằng các quảng cáo do EEO, các bên thứ ba và/hoặc các đối tác của EEO có thể được hiển thị trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Trừ khi được pháp luật và các điều lệ quy định rõ ràng, Người dùng phải chịu trách nhiệm khi thực hiện các giao dịch liên quan đến những quảng cáo này. Trong trường hợp Người dùng chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thực hiện giao dịch dựa trên quảng cáo do EEO và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc bất kỳ đối tác nào cung cấp, EEO sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 
 

IV. Bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng

1. Việc bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng là một hệ thống nhất quán của EEO. Người dùng phải biết, hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ có thể liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ do EEO cung cấp, Người dùng đồng ý rằng EEO thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân dựa theo Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật của ClassIn.
2. Để cung cấp cho Người dùng các lớp học trực tuyến và các dịch vụ khác, EEO được tổ chức ủy thác thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa theo thỏa thuận với tổ chức và các yêu cầu của tổ chức đó. EEO hy vọng rằng thông qua Chính sách bảo mật của ClassIn, EEO có thể giới thiệu rõ ràng đến Người dùng về các phương pháp xử lý thông tin cá nhân của Người dùng. Do đó, chúng tôi đề nghị Người dùng đọc và đồng ý với toàn bộ Chính sách bảo mật của ClassIn để giúp Người dùng có thể bảo vệ tốt hơn quyền thông tin cá nhân và bảo mật dữ liệu của Người dùng.
3. EEO rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi hoặc bạn không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự vì những lý do khác, bạn phải thông báo cho người giám hộ của mình để đọc Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật của ClassIn trước khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ và không được sử dụng các dịch vụ được cung cấp trong ClassIn mà không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp của bạn.
 
 

V. An ninh mạng

1. Mặc dù Dịch vụ của chúng tôi có thể truy cập được từ khắp nơi trên thế giới nhưng không phải tất cả các chức năng được thảo luận, đề cập, cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc bằng Dịch vụ của chúng tôi đều có sẵn cho tất cả mọi người và ở mọi nơi. Bạn nên biết rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn mua từ EEO không nhất thiết phải tuân thủ đúng theo luật hoặc quy định về kỹ thuật tại khu vực của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, điều đó có nghĩa là bạn tự nguyện gửi thông tin cá nhân của mình cho EEO và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Dịch vụ đã mua từ EEO sao cho tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.
 
2. Bạn không được tìm cách truy cập bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của EEO bằng cách xâm nhập bất hợp pháp, bẻ khóa mật khẩu hoặc bất kỳ các phương tiện bất hợp pháp nào khác khi chưa được chúng tôi cho phép. Bạn không thể theo dõi, đảo ngược tìm kiếm, bẻ khóa hoặc giải mã thông tin của bất kỳ khách hàng nào của EEO, bao gồm nhưng không giới hạn trong tài khoản ClassIn của bất kỳ Người dùng nào khác.
 
Bạn không được xâm phạm bất kỳ cơ chế bảo mật mạng hoặc biện pháp xác thực nào của EEO hoặc liên kết với EEO; và không được phép dò, quét hoặc kiểm tra bất kỳ lỗ hổng mạng nào của EEO hoặc kết nối với EEO. Bạn không được phép khởi động bất kỳ hình thức tấn công mạng nào chống lại EEO, phát tán virus, zombies và Trojans trong EEO hoặc thông qua EEO.
 
Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ hoặc bất kỳ giao dịch nào trong Dịch vụ; hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của người khác. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào với mục đích lưu trữ một lượng dữ liệu không hợp lý hoặc không cân đối trên cơ sở hạ tầng, hệ thống, mạng lưới của Dịch vụ, hoặc trên hệ thống, mạng lưới được liên kết với Dịch vụ.
 
3. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các dịch vụ của bên thứ ba độc lập với EEO, các dịch vụ này chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho khách truy cập Dịch vụ. EEO không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào dù là rõ ràng hay ngụ ý dành cho các nội dung, dịch vụ và thông tin của liên kết, và liên kết đó không được coi là được EEO đề xuất, phê duyệt hoặc ủy quyền. Bạn cần đánh giá cẩn thận trước khi nhấp vào bất kỳ một liên kết nào.
 
4. Mặc dù EEO đã áp dụng hệ thống quản lý bảo mật nội bộ và quy trình vận hành thông minh, cũng như các biện pháp ngăn chặn virus máy tính và tấn công mạng nhưng công nghệ mà bạn và nhà mạng viễn thông sử dụng, hoặc các yếu tố khác bên ngoài Dịch vụ cũng sẽ ảnh hướng đến việc kết nối vào hệ thống mạng, tính an toàn và bảo mật của việc truyền dữ liệu giữa bạn và Dịch vụ. Thông tin và dữ liệu bạn gửi đến Dịch vụ vẫn có khả năng bị người khác chặn lại trong trường hợp xuất hiện các biện pháp kỹ thuật gây nguy hiểm cho an ninh mạng như xâm nhập mạng. EEO không thể đảm bảo về kết nối mạng giữa bạn và Dịch vụ, cũng như tính an toàn và bảo mật của việc truyền dữ liệu.
 
 

VI.Tuyên bố về dịch vụ “Cloud” và giới hạn trách nhiệm pháp lý

1. Dịch vụ “Cloud” của EEO nhằm cung cấp dịch vụ lưu trữ thông tin Người dùng, dịch vụ lưu trữ trực tuyến cơ bản cũng như các dịch vụ trực tuyến khác thông qua công nghệ đám mây. Bản thân dịch vụ “Cloud” của EEO không trực tiếp tải lên nội dung, cung cấp nội dung, sửa đổi hoặc chỉnh sửa nội dung do Người dùng truyền tải.
 
2. Dịch vụ “Cloud” của EEO đề cao quyền sở hữu trí tuệ của cả Người dùng cá nhân và người dùng tổ chức. Khi sử dụng dịch vụ “Cloud”, EEO cung cấp cho Người dùng tổ chức một thư mục với khả năng bảo mật mọi nội dung có trong đó (thư mục “my textbooks”). Học liệu do Người dùng tổ chức đăng tải khi tạo lớp học cũng được lưu trữ trong thư mục “my textbooks” trong “Cloud” của giáo viên. Giáo viên không thể di chuyển, sao chép, chia sẻ, xóa và/hoặc đổi tên thư mục cũng như các học liệu trong thư mục.
 
3. Sau khi kết thúc mỗi khóa học, dịch vụ “Cloud” của EEO có quyền ngăn giáo viên truy cập vào thư mục “my textbooks”.
 
4. Trước khi kết thúc mỗi khóa học, giáo viên không nên tàng trữ, ăn cắp, biển thủ học liệu trong thư mục “my textbooks”. Trong trường hợp Người dùng tổ chức nhận thấy giáo viên đứng lớp lưu trữ, đánh cắp và/hoặc biển thủ học liệu của nhà trường thì nên tước bỏ quyền giảng dạy của giáo viên.
 
5. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm bồi thường, ràng buộc và/hoặc các biện pháp trừng phạt của pháp luật đối với việc lưu trữ, đánh cắp, biển thủ phần mềm học tập của một đơn vị.
 
6. Nếu có bất đồng phát sinh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của học liệu được lưu trữ trong dịch vụ “Cloud” của EEO, vui lòng làm theo hướng dẫn và format bên dưới, bao gồm cả số tham chiếu của mỗi điều khoản:
(1) Bằng chứng về quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu khác đối với nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(2) Vui lòng mô tả đầy đủ, rõ ràng về các nội dung mà bạn cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu và cung cấp thông tin ảnh chụp màn hình của nội dung bị tải lên trái phép.
(3) Vui lòng nêu rõ nội dung nào được cho là vi phạm quyền sở hữu mà bạn đã mô tả tại khoản 6(2) ở trên.
(4) Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của chủ sở hữu trí tuệ bao gồm tên và bản sao căn cước công dân của người đó.
(5) Vui lòng cung cấp thông tin cơ bản của người vi phạm như số tài khoản, biệt danh hoặc tên tổ chức để EEO liên hệ với người bị cáo buộc vi phạm.
(6) Vui lòng thêm các tuyên bố về tính xác thực sau đây vào trong yêu cầu bồi thường của bạn:
(a) Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của nội dung bị khiếu nại;
(b) Tôi tuyên bố rằng nội dung mà người vi phạm sử dụng đã xâm phạm đến các quyền hợp pháp của tôi;
(c) Tôi xác nhận nếu nội dung khiếu nại này không hoàn toàn đúng sự thật, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh.
(7) Vui lòng bao gồm tuyên bố sau đây vào trong yêu cầu bồi thường của bạn: “Tôi cam kết, tất cả thông tin trong yêu cầu bồi thường là đầy đủ, đúng sự thật và chính xác. Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của nội dung bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc tôi được ủy quyền để thực hiện các quyền được liệt kê trong khoản 6(2) ở trên.”
(8) Vui lòng ký vào tài liệu và đóng dấu phụ nếu Người dùng là một tổ chức được thành lập hợp pháp.
 
 

VII. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

1. Người dùng hiểu và đồng ý rằng EEO cung cấp cho Người dùng một nền tảng lớp học trực tuyến để Người dùng chia sẻ, truyền tải và lấy thông tin. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào được thực hiện thông qua tài khoản của mình, bao gồm mọi nội dung được truyền tải qua tài khoản của Người dùng, cũng như mọi hậu quả phát sinh từ việc truyền tải nội dung đó. Người dùng phải tự xem xét bất kỳ nội dung nào được truyền tải qua EEO hoặc Dịch vụ, và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng nội dung, cũng như việc phụ thuộc vào tính chính xác, toàn vẹn và tính thực tiễn của nội dung đó. Trong mọi trường hợp, EEO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do Người dùng gây ra từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, việc cung cấp hoặc không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ hỗ trợ khác. Nếu Người dùng nhận thấy bất kỳ ai vi phạm Thỏa thuận này hoặc sử dụng Dịch vụ không phù hợp, vui lòng thông báo ngay cho EEO; EEO sẽ xử lý vụ việc dựa theo các điều khoản trong Thỏa thuận này.
 
2. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng Phần mềm và Dịch vụ ngoài tầm kiểm soát của EEO hoặc không liên quan đến EEO, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(1) các rủi ro như mất và rò rỉ thông tin cá nhân do lỗ hổng hệ thống, hack hoặc các yếu tố bất khả kháng khác trong trường hợp EEO đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp;
(2) bất kỳ sự cố hoặc hư hỏng nào do khách hàng đã cài đặt phần mềm không khớp với số kiểu máy của thiết bị đầu cuối của khách hàng;
(3) rủi ro có thể gây ra bởi trang web của bên thứ ba và nội dung có liên quan đến trang web nay khi Người dùng truy cập trang web của bên thứ ba thông qua việc sử dụng phần mềm;
(4) lỗi không thể đăng nhập dịch vụ, không thể đồng bộ hóa dữ liệu, tốc độ mở trang chậm, v.v. do tín hiệu mạng, băng thông mạng không ổn định hoặc các lý do khác;
(5) rủi ro gián đoạn dịch vụ do mất điện, hỏng hóc thiết bị, hacker xâm nhập, thiên tai, bảo trì thiết bị định kỳ;
(6) rủi ro phát sinh do sự cố bất khả kháng, do việc thay đổi pháp luật hoặc do hành động của cơ quan có thẩm quyền.
 
3. EEO có quyền xem xét, giám sát việc sử dụng của Người dùng và xử lý một cách hợp lý các hành vi vi phạm pháp luật và quy định có liên quan, hoặc hành vi vi phạm các quy định của Thỏa thuận này. Người dùng có nghĩa vụ chấp nhận sự giám sát, quản lý của EEO và hợp tác với EEO. Nếu EEO phát hiện hoặc nhận được bất kỳ báo cáo/khiếu nại từ người khác về việc Người dùng bị nghi ngờ thực hiện một hoặc nhiều hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc của Thỏa thuận này trong quá trình sử dụng Dịch vụ, EEO có quyền xóa, chặn hoặc ngắt kết nối các nội dung liên quan bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, cảnh báo và nhắc nhở Người dùng, yêu cầu Người dùng sửa chữa trong thời hạn cho phép, cũng hạn chế chức năng tài khoản, tạm dừng sử dụng, đóng tài khoản Người dùng. Việc đăng ký lại tài khoản mới và các biện pháp xử lý khác đều bị cấm. EEO có quyền thực hiện những đánh giá độc lập về các hành vi hoặc nội dung có liên quan để xem xét có cần thiết phải yêu cầu bạn đưa ra các hướng dẫn hoặc tài liệu tuyên bố có liên quan trong các trường hợp cụ thể, và tùy theo tình hình thực tế sẽ quyết định có nên tiếp tục cho phép bạn sử dụng lại Dịch vụ hay không. EEO có quyền lưu giữ các hồ sơ liên quan đến các hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định, cũng như các hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật và tội phạm, báo cáo cho các cơ quan chức năng có liên quan theo đúng luật pháp và hợp tác với các cơ quan đó trong quá trình điều tra và thu thập bằng chứng. Người dùng phải tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng do nhu cầu phát triển kinh doanh, EEO có quyền sửa đổi hoặc can thiệp, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ theo quy định của pháp luật.
                                                       

VIII. Tuyên bố bản quyền

1. Ngoại trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với các quảng cáo hiển thị trong Dịch vụ, trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền nhãn hiệu, quyền tác giả, bí mật thương mại, v.v.) đối với nội dung mà EEO cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trang web, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ, giao diện thiết kế, bố cục, dữ liệu và quy trình, mã, tệp, hoạt ảnh, v.v.) đều thuộc về chúng tôi. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung được tạo ra trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ đều thuộc về bạn và/hoặc chủ sở hữu quyền của nội dung đó theo đúng quy định của pháp luật. Người dùng sẽ không thể thực hiện, sử dụng hoặc chuyển quyền sở hữu trí tuệ, thông tin, tài liệu của quyền sở hữu trí tuệ đó dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu quyền của nội dung có liên quan.
 
2. Bản quyền, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của phần mềm mà EEO dùng để cung cấp Dịch vụ sẽ là tài sản của EEO, trừ khi có các tuyên bố đặc biệt khác.
 
3. Mọi đồ họa, từ ngữ và tuyên bố hoặc tổ hợp của các thành phần này mà có xuất hiện trong Dịch vụ, cũng như bản quyền và trademark của logo, sản phẩm, tên của Dịch vụ (“logo của EEO”) đều là tài sản của EEO. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của EEO, Người dùng không có quyền trưng bày hoặc sử dụng logo của EEO dưới mọi hình thức, hoặc mọi hình thức ám chỉ cho mọi người biết rằng Người dùng có quyền trưng bày, sử dụng và/hoặc loại bỏ logo của EEO.
 
4. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ ở trên hoặc các quyền khác của EEO và/hoặc của chủ sở hữu các quảng cáo đều được pháp luật bảo vệ. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của EEO hoặc chủ sở hữu các quảng cáo, Người dùng không thể sử dụng và/hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung đã được quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ.
 
5. Người dùng cần đảm bảo rằng tất cả các loại thông tin được Người dùng đăng tải, công bố trong quá trình sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ của EEO không liên quan đến việc xâm phạm hình ảnh, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của bên thứ ba. Nếu không, EEO có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa, ngắt kết nối, v.v. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh do nội dung bạn tải lên đã vi phạm quyền sở hữu hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào khác, Người dùng phải tự giải quyết tranh chấp và tự chịu trách nhiệm tương ứng; Nếu bất kỳ bên thứ ba nào yêu cầu EEO cung cấp quyền và lợi ích của nội dung được bảo hộ, thì Người dùng nên tích cực bảo vệ EEO trước bên thứ ba hoặc thực hiện các hành động cần thiết để hợp tác và hỗ trợ EEO bảo vệ trước bên thứ ba theo yêu cầu của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở cung cấp các chứng từ, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung ủy quyền); Trong trường hợp EEO phải chịu bất kỳ tổn thất nào do Người dùng đăng tải nội dung vi phạm bất kỳ quyền hợp pháp nào, Người dùng sẽ phải bồi thường mọi tổn thất mà EEO phải gánh chịu, cũng như loại bỏ tác động bất lợi đối với EEO do hành vi vi phạm bản quyền của nội dung nêu trên.
 
6. Đối với việc vi phạm nội dung được bảo hộ, Người dùng đồng ý rằng EEO có quyền bảo vệ các quyền của nội dung được bảo hộ dưới tên EEO hoặc dưới danh nghĩa người được Người dùng ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở: giám sát hành vi xâm phạm, gửi thư bảo vệ quyền, nộp đơn kiện hoặc phân xử, hòa giải, dàn xếp, v.v. Trong trường hợp này, Người dùng đồng ý thêm rằng EEO có quyền đưa ra quyết định và thực hiện chúng một cách độc lập; Người dùng sẽ phải tích cực thực hiện những hỗ trợ cần thiết để bảo vệ quyền của EEO theo yêu cầu của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin hỗ trợ cần thiết, v.v. nhằm bảo vệ quyền của EEO); Sau khi trừ đi các chi phí bảo vệ quyền của chúng tôi, khoản lợi nhuận (nếu có) thu được từ việc bảo vệ quyền sẽ được chia một nửa cho EEO.
 
7. Nếu bạn (Người dùng) hoặc các bên có nghĩa vụ nhận thấy rằng có thông tin được Người dùng khác đăng tải, công bố trong các sản phẩm của EEO bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến các tranh chấp về quyền và lợi ích hợp pháp khác, và bạn hoặc các bên có liên quan muốn yêu cầu EEO xóa thông tin do Người dùng của EEO đăng tải hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn các thông tin đó, thì bạn sẽ phải gửi các chứng nhận của quyền có liên quan, đường liên kết đến thông tin nghi ngờ vi phạm, bằng chứng sơ bộ về vi phạm, mô tả khiếu nại và các tài liệu khác, hoặc các bộ tài liệu khiếu nại có liên quan đến hộp thư product@eeoa.com, chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết theo pháp luật.
 
 

IX. Trách nhiệm pháp lý

1. Nếu EEO phát hiện hoặc nhận được báo cáo, khiếu nại từ Người dùng về bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Thỏa thuận này, EEO có quyền kiểm tra, xóa và chặn tất cả nội dung có liên quan vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin người dùng và nhật ký trò chuyện. Ngoài ra, nếu tài khoản của Người dùng có bất kỳ hành động không tuân thủ cam kết thì EEO cũng có quyền trừng phạt Người dùng (bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc cảnh cáo, cấm thiết bị, cấm chức năng và cấm tài khoản) hoặc thậm chí hủy tài khoản của người dùng tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, và sẽ thông báo cho Người dùng khi có kết quả. EEO cũng sẽ hỗ trợ điều tra theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ có liên quan.
 
2. Bất kỳ Người dùng nào bị cấm do vi phạm Thỏa thuận đều có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng để hỏi về lý do và thời gian cấm, đồng thời có thể gửi khiếu nại đến trang web của EEO. EEO sẽ xem xét khiếu nại và đưa ra quyết định hợp lý về việc có nên thay đổi các biện pháp trừng phạt hay không.
 
3. Người dùng hiểu và đồng ý rằng EEO có quyền xử phạt một cách hợp lý các hành vi vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào có trong Thỏa thuận này, và thực hiện các hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ Người dùng nào vi phạm luật hoặc quy định, cũng như báo cáo các vi phạm đó cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Người dùng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh.
 
4. Người dùng hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ phải bồi thường và giảm thiểu thiệt hại của EEO, công ty hợp tác và các chi nhánh trước mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc tổn thất do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra, bao gồm chi phí luật sư hợp lý phát sinh từ hoặc do việc Người dùng vi phạm Thỏa thuận này. Sau khi EEO đứng ra chịu trách nhiệm về hình phạt hành chính hoặc bồi thường thiệt hại phát sinh từ hành vi của Người dùng, EEO có quyền thu hồi các khoản chi phí tổn thất này từ Người dùng.
 
 

X. Trường hợp bất khả kháng và các trường hợp miễn trừ khác

1. Người dùng hiểu và xác nhận rằng, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Người dùng có thể gặp phải các sự cố hoặc tình huống bất thường ngoài tầm kiểm soát dẫn đến việc tạm ngừng Dịch vụ. Các sự cố hoặc tình huống bất thường nằm ngoài tầm kiểm soát là các sự kiện gây ra tác động đáng kể cho một hoặc cả hai bên mà không lường trước được, không thể khắc phục và không thể tránh khỏi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, động đất, sự lây lan của bệnh dịch hạch, sự lây lan của của đại dịch, gió bão cũng như các sự kiện xã hội như chiến tranh, bạo loạn, các hành động của chính phủ, v.v. Khi xảy ra các sự kiện trên, EEO sẽ hợp tác kịp thời với các cơ quan chức năng có liên quan để khôi phục Dịch vụ. Nhưng EEO không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào do Người dùng và/hoặc bên thứ ba gây ra nếu tổn thất đó là kết quả của các sự kiện trên.
 
2. Giống như hầu hết các dịch vụ Internet khác, Dịch vụ của EEO có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở Người dùng, trạng thái dịch vụ internet và hoàn cảnh xã hội; Dịch vụ có thể bị tấn công bởi các vấn đề về an toàn và bảo mật, chẳng hạn việc dữ liệu của Người dùng có thể được sử dụng để gây quấy rối trong đời thực; việc Người dùng tải xuống, cài đặt, truy cập các phần mềm, trang web có chứa “Vi rút Trojan” gây đe dọa đến an toàn dữ liệu và máy tính của Người dùng cũng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ. Người dùng cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và bảo vệ mật khẩu cá nhân để tránh mất mát và quấy rối.
 
3. Người dùng hiểu và xác nhận rằng, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, EEO không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào do Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gây ra do các thông tin sai lệch, gian lận, phỉ báng, gây phẫn nộ và/hoặc thông tin bất hợp pháp, thông tin giả mạo quyền và/hoặc tên của người khác, cũng như các hành vi bắt nguồn từ thông tin trên.
 
4. Người dùng hiểu và xác nhận rằng EEO cần bảo trì hoặc sửa chữa hệ thống và các thiết bị liên quan theo thời gian, do đó EEO sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc gián đoạn Dịch vụ trong một khoảng thời gian hợp lý. EEO có nghĩa vụ thông báo đến Người dùng trước khi bảo trì hoặc sửa chữa.
 
5. EEO có quyền xử lý các nội dung vi phạm pháp luật, quy định và Thỏa thuận. Quyền này không bao gồm nghĩa vụ hoặc lời hứa của EEO. EEO có thể không xác định và/hoặc xử lý các nội dung đó kịp thời.
 
6. Trừ khi có các văn bản khác quy định rõ ràng, trong điều kiện đã tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành, EEO không đưa ra bất kỳ tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, hoặc bất kỳ bảo đảm nào dưới mọi hình thức đối với chất lượng, tính ổn định, chính xác, kịp thời, toàn vẹn, nhất quán, bảo mật, v.v. của các thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ xuất hiện trên trang web và khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi hứa sẽ không ngừng cải thiện chất lượng và mức độ dịch vụ để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn.
 
7. Chúng tôi chỉ trực tiếp chịu những trách nhiệm đã được các điều khoản trong Thỏa thuận này nêu rõ. Trừ khi có các điều khoản khác trong Thỏa thuận này, trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường theo trách nhiệm của chúng tôi dựa trên Thỏa thuận này sẽ không vượt quá tổng số phí chúng tôi tính khi cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong mọi trường hợp, EEO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất xảy ra do hoàn cảnh, do hậu quả, do trừng phạt, do tình cờ, do trường hợp đặc biệt và/hoặc tổn thất hình sự, bao gồm cả việc tổn thất trong lợi nhuận do Người dùng sử dụng Dịch vụ mặc dù Người dùng đã được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất.
 
 

XI. Thay đổi, Tạm ngừng và Chấm dứt Dịch vụ

1. Do đặc thù của dịch vụ Internet, Người dùng đồng ý rằng EEO có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ.
2. EEO có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây:
(1) Người dùng được yêu cầu phải cung cấp thông tin xác thực theo đúng luật pháp và quy định có liên quan nhưng họ không thể cung cấp được thông tin chính xác của cá nhân hoặc tổ chức, hoặc thông tin do Người dùng cung cấp không trùng khớp với thông tin Người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản mà không có bằng chứng xác minh hợp lý;
(2) Người dùng đã vi phạm các luật và quy định có liên quan và/hoặc vi phạm Thỏa thuận này.
(3) theo yêu cầu của quy định, pháp luật và yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.
(4) vì lý do an toàn hoặc trong các trường hợp cần thiết khác.
 
 

XII. Điều khoản khác

1. Thỏa thuận này bao gồm các thỏa thuận liên quan và các quy tắc kinh doanh về Dịch vụ có thể được EEO đổi mới theo thời gian. Sau khi phát hành chính thức, những nội dung phía trên sẽ cấu thành một phần không thể thiếu của Thỏa thuận này và Người dùng sẽ phải tuân thủ theo đó.
 
2. EEO có quyền sửa đổi Thỏa thuận khi cần thiết và các điều khoản sửa đổi của Thỏa thuận sẽ thay thế các điều khoản ban đầu sau khi được công bố. Người dùng có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của Thỏa thuận trên trang web EEO hoặc trong phiên bản mới nhất của Dịch vụ. Trong trường hợp có những thay đổi lớn, chúng tôi sẽ công bố hoặc gửi thông báo về việc thay đổi các điều khoản thông qua trang web hoặc thông báo đẩy để bạn có thể xem xét những thay đổi này và đưa ra đề xuất trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về việc sửa đổi Thỏa thuận này, chúng tôi có quyền đánh giá và quyết định có nên điều chỉnh điều chỉnh dựa trên đề xuất của bạn trong vòng 7 ngày sau khi chúng tôi đưa ra các điều khoản cập nhật. Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các điều khoản và điều kiện đã được EEO sửa đổi, Người dùng sẽ được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi. Người dùng nên ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức nếu Người dùng không chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi và việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có thể được coi là chấp nhận.
 
3. EEO nhắc nhở Người dùng chú ý đến các điều khoản miễn trừ trách nhiệm pháp lý của EEO và điều khoản hạn chế quyền của Người dùng. Người dùng nên đọc kỹ các điều khoản này và cân nhắc các rủi ro. Trẻ vị thành niên phải có người giám hộ hợp pháp cùng đọc Thỏa thuận này.
 
4. Hiệu lực và cách thể hiện của Thỏa thuận này, cũng như việc giải quyết các tranh chấp phát sinh sẽ được quản lý bởi luật pháp Singapore. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt hợp đồng, sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”) dựa theo Quy tắc Trọng tài hiện đang có hiệu lực của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”), cũng như quy tắc đó sẽ được coi là đã được đưa tham chiếu trong điều khoản này. Trụ sở của trọng tài sẽ là Singapore. Toà án sẽ bao gồm một trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.
 
5. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại trừ ở mức tối thiểu và để Thỏa thuận này tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, điều khoản đó phải được thay thế bằng một điều khoản mới thể hiện gần nhất mục đích của Thỏa thuận này.
 
6. Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và EEO liên quan đến việc bạn sử dụng Phần mềm và từ đó thay thế và hủy bỏ mọi thỏa thuận hoặc đồng thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó giữa bạn và EEO về việc sử dụng Dịch vụ.
 
7. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản và quy định còn lại sẽ tiếp tục ràng buộc các bên.