logo teacherin

TeacherIn

NỀN TẢNG ẢO GIÚP GIÁO VIÊN
LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ TRI THỨC

CÙNG NHAU TẠO VÀ CHIA SẺ NHỮNG GIÁO ÁN CHẤT LƯỢNG
NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY CỦA NHÀ TRƯỜNG

Hoạt động như một “Github” dành riêng cho ngành giáo dục.
Cùng với ClassIn và ClassIn X, TeacherIn hứa hẹn sẽ trở thành bộ công cụ hữu hiệu nhất cho quy trình quản lý và dạy học của các cơ sở giáo dục.
1
QUỐC GIA
1
NHÀ TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP
1
LƯỢT SỬ DỤNG HÀNG THÁNG

KHÁM PHÁ TÀI NGUYÊN
GIÁO ÁN PHONG PHÚ

Dù là giáo viên cá nhân hay trường học – bạn đều có thể tạo thư viện chia sẻ giáo án trực tuyến dễ dàng với TeacherIn. Nền tảng hỗ trợ lưu trữ, quản lý và chia sẽ các tài liệu, giáo án một cách nhanh chóng, thuận tiện.

GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN
MỘT CÁCH TRỰC QUAN

TeacherIn cho phép thiết lập tùy chọn giới hạn chia sẽ theo từng nhóm đối tượng khác nhau, từ đó bạn có thể quản lý và bảo vệ tài nguyên, giáo án của mình một cách hiệu quả.

CÙNG CỘNG TÁC XÂY DỰNG
THƯ VIỆN GIÁO DỤC

Các đơn vị nghiên cứu độc lập, trường học, đội ngũ giảng viên và giáo viên ở khắp mọi nơi đều có thể cùng nhau đóng góp nội dung để xây dựng một thư viện giáo án, tài nguyên giáo dục chung.

HỆ THỐNG LMS ĐỒNG BỘ MỌI
TÀI LIỆU LÊN CLASSIN

Thư viện tài nguyên TeacherIn được tích hợp để kết nối liền mạch với ứng dụng ClassIn, hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị bài giảng của giáo viên được thuận tiện, tối ưu thời gian hơn.